W  Y  P  A  R  T  E

warto powtórzyć raz jeszcze

 

kontynuując działalność internetową Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu proponujemy kolejne cztery poradniki, tym razem związane z konkretnymi pozycjami literackimi, które będą stanowić rozwinięcie premier przygotowywanych przez nasz Teatr w okresie od marca do czerwca 2021 roku.

 

WYPARTE warto powtórzyć raz jeszcze to próba skatalogowania i przyjrzenia się treściom, które

z naszego życia codziennego oraz z naszej kultury, zostały wyparte, albo obserwujemy ich wyparcie, przewidujemy je

podstawą przewodników są odpowiednio wybrane problemowo książki i ich autorzy;

realizatorami są aktorzy naszego teatru, reżyserzy i literaci – dramaturdzy;

platformą prezentacji – internet {niestety albo na szczęście / niepotrzebne skreślić}

 

 

  • marzec ‘2021

premiera spektaklu PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ – w realizacji Kolektywu Dla Wyspy Haoya {Julia Baran, Janina Chochłakiewicz, Joanna Łaganowska, Nikola Olszak, Tomasz Jękot, Seb Majewski, Krzysztof Popiołek}, podejmującego temat wałbrzyskiej porcelany oraz kobiet tam zatrudnionych;

spektakl jest upomnieniem się o tę część historii Wałbrzyszanek i Wałbrzyszan oraz samego Wałbrzycha

 

Karolina Kuszyk

PONIEMIECKIE / Wydawnictwo Czarne

temat: czym jest ta specyficzna kategoria czasu i jakości; opowieść o ważnej strukturze kulturowej dla ogromnej rzeszy Polek i Polaków

aktorzy: Angelika Cegielska, Dorota Furmaniuk, Piotr Mokrzycki, Czesław Skwarek, Piotr Tokarz

realizatorzy: Łukasz Duda

planowana premiera: 21.03.2021

 

 

  • kwiecień ‘2021

premiera spektaklu PRZEWODNIK PO PRAWICY DLA LEWICY w reżyserii Katarzyny Szyngiery,

będącego utopijną próbą znalezienia korzeni problemu polskiego piekła i braku wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków

 

Adam Leszczyński

LUDOWA HISTORIA POLSKI / Wydawnictwo WAB

temat: opowieść o Polsce z perspektywy grupy marginalizowanej w budowaniu polskiego mitu {chłop, lud, chłopo-robotnik}

aktorzy: Irena Sierakowska, Rafał Kosowski, Filip Perkowski, Wojciech Świeściak

planowana premiera: 02.05.2021

 

 

 

 

  • maj ‘20121

premiera spektaklu ANCORA TU {CIĄGLE TY} w realizacji Macieja Podstawnego i Tomka Jękota czyli

muzycznej historii luksusu i dizajnu opowiedzianej z perspektywy wałbrzyskiego hotelu Sudety

 

Anna Dobrowolska

ZAWODOWE DZIEWCZYNY.

PROSTYTUCJA I PRACA SEKSUALNA W PRL / Wydawnictwo Krytyki Politycznej

temat: opowieść o skrywanej i wstydliwej części polskiego życie społecznego i zawodowego

aktorzy: Karolina Bruchnicka, Irena Wójcik, Mateusz Flis, Wojciech Marek Kozak

planowana premiera: 23.05.2021

 

 

  • czerwiec ‘2021

premiera przedstawienia RZYWOT. RZECZ DLA IGI w reżyserii Seb Majewskiego, który jest teatralizowaną opowieścią o wrocławskiej aktorce i legendzie scen teatralnych i wybitnej pedagog Idze Mayr

 

Joanna Krakowska

ODMIEŃCZA REWOLUCJA

PERFORMANS NA CUDZEJ ZIEMI / Wydawnictwo Karakter

temat: performance jako forma wyrazu mniejszości {opowieść o artystach, miejscach i historii}

aktorzy: Joanna Łaganowska, Michał Kosela, Mikołaj Krzeszowiec, Ryszard Węgrzyn

planowana premiera: 20.06.2021