Zadanie REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY WRAZ Z BALKONEM TEATRU DRAMATYCZNEGO W WAŁBRZYCHU

pozwoli przystosować Teatr (choć w I etapie tylko balkon!) do współczesnych standardów, wymogów artystycznych i technicznych oraz należytego poziomu pod względem sprawności i efektywności funkcjonowania instytucji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia ambicji, które pomimo upływu 56 lat od daty powstania Teatru w 1964 roku – należały wciąż do nadmiernie wygórowanych i nienależnych.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w latach 2007 – 2011 podczas realizacji zadania „Modernizacja Teatru […]”, zrezygnowano z wykonania przebudowy widowni i balkonu instytucji, co – po upływie niemal dekady od zakończenia zadania – okazuje się konieczne, w związku z nieuchronnością dostosowania przestrzeni widowni i balkonu do wymogów i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz p.poż., szczególnie w zakresie użytych materiałów oraz przebudowy dróg ewakuacyjnych, a także ze względu na poczucie spokoju, standard przebywania i komfort Widzów Teatru. Nie bez znaczenia są również potrzeby inscenizacyjne i usprawnienie pracy montażystów sceny, pracowników obsługi techniczno-administracyjnej itp.

Inwestycja korzystająca z przyznanych środków finansowych Ministra Kultury w programie „Infrastruktura Kultury” oraz udziału własnego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego jest zaledwie I ETAPEM całego zadania inwestycyjnego, choć nader ważnym i koniecznym. Polega na kompletnym przeobrażeniu obecnego stanu technicznego PRZESTRZENI WIDOWNI BALKONU.

Remont i przebudowa obejmuje następujący zakres:
– demontaż starej podłogi, wykładziny i konstrukcji nośnej oraz oświetlenia przeszkodowego na balkonie,
– demontaż foteli wraz z ich mocowaniami,
– wykonanie i montaż nowej konstrukcji nośnej podłogi wraz z mocowaniami rzędowymi foteli balkonu,
– wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na balkonie,
– zakup i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego i ewakuacyjnego,
– zakup i montaż foteli teatralnych,
– wykonanie przebudowy kabiny akustycznej wraz z instalacjami technicznymi oraz kabiny elektrycznej, prace instalacyjne, malarskie, wyposażenie kabin malowanie, roboty wykończeniowe…

Na kolejne lata pozostałyby prace, czyli: REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY, który zakłada kompletną metamorfozę tej przestarzałej przestrzeni poprzez:
– demontaż starej podłogi Dużej Sceny (zmurszałe klepki parkietowe i wykładzina dywanowa),
– demontaż dotychczasowej konstrukcji nośnej podłogi i oświetlenia przeszkodowego,
– wykonanie i montaż nowej podłogi, wykładziny wraz z konstrukcją nośną,
– zwiększenie nachylenia widowni,
– wykonanie nowych mocowań rzędowych foteli,
– zakup i montaż nowego kompletnego oświetlenia przeszkodowego i ewakuacyjnego widowni,
– zakup i montaż foteli teatralnych, malowanie, roboty wykończeniowe,
– wykonanie widowni amfiteatralnej [konstrukcja aluminiowa szybkiego montażu i demontażu, tzw. nakładkowa, dedykowana i wkomponowana w istniejącą przestrzeń widowni].

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

DOTACJE W ROKU 2019

  • „Zakup wyposażenia akustyczno-projekcyjnego WŁĄCZ NOWE MOŻLIWOŚCI – rozszerzenie”
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program INFRASTRUKTURA KULTURY
   Dotacja: 70 000,00 zł

   Celem projektu jest rozbudowa posiadanego wyposażenia obu scen Teatru [Scena Duża, Scena Kameralna] w nowoczesne, odpowiadające współczesnym standardom urządzenia do realizacji i zapisu wydarzeń artystycznych, działań edukacyjnych i wszelkich działań kulturalnych, aranżowanych i lokowanych na obu scenach Teatru, a także w przestrzeniach okołoteatralnych [Bunkier, Świetlica, Scena na Górze], która znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty programowej Teatru.

   Podsumowanie projektu „WŁĄCZ NOWE MOŻLIWOŚCI” – ROZSZERZENIE

   DOTACJE W ROKU 2018

   Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
   Dotacja: 103 000 zł

   Jesienią w wałbrzyskich szkołach odbędzie się objazd premierowego spektaklu „Dziki” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak. Przedstawienie zostanie zaprezentowane 22 razy w kilkunastu szkołach w Wałbrzychu i regionie, a towarzyszyć mu będzie cykl działań edukacyjnych prowadzonych przez pedagożkę teatru – Dorotę Kowalkowską.

   „Dziki” będzie opowieścią o śmierci i przeżywaniu straty. Po raz pierwszy będziemy mieli okazję porozmawiać z młodzieżą na te trudne tematy – w oparciu o książkę Davida Almonda i Dave McKeana.
   Spektakl pokazywany będzie w przestrzeniach szkolnych. Po raz pierwszy – oparty będzie o elementy teatru ruchu i tańca, a zespołowi wałbrzyskiemu towarzyszyć będą nowi aktorzy oraz chór seniorów.

   *Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

    

    

    • Zakup wyposażenia akustyczno-projekcyjnego Sceny Kameralnej
     „WŁĄCZ NOWE MOŻLIWOŚCI”

   Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   Dotacja: 110 000zł

   W ramach Programu Infrastruktura Kultury Teatr otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Zakup wyposażenia akustyczno-projekcyjnego Sceny Kameralnej – WŁĄCZ NOWE MOŻLIWOŚCI”, który obejmuje kompleksowe unowocześnienie infrastruktury Sceny Kameralnej.

   Podsumowanie projektu „WŁĄCZ NOWE MOŻLIWOŚCI”

    

    • Z OGNIEM W GŁOWIE 3. Polsko-niemieckie spotkania z teatrem dla młodzieży
     16-19 listopada 2018

   Dofinansowanie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – kwota: 40 000 zł
   Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – kwota 50 000 zł
   Wkład własny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

   Realizacja projektu W GŁOWIE 3 – spotkań z niemiecką literaturą dla młodzieży w ramach DNI DRAMATURGII DLA MŁODZIEŻY, to kolejna edycja przełomowego dla polskiego myślenia o młodej widowni festiwalu odbędzie się 16-19 listopada 2018.
   Trzy nowe tłumaczenia trzech premierowych tekstów, trzy rozbudowane szkice spektakli od przedstawicieli młodego pokolenia twórców, dwie specjalne premiery dla młodzieży przygotowane przez czołowych polskich reżyserów (Justynę Sobczyk i Cezarego Tomaszewskiego), spektakle i goście z zagranicy, warsztaty, wykłady, dyskusje ekspertów i praktyków z Europy i Polski, projekcje wideo i wiele działań partycypacyjnych.

   Kuratorki: Iwona Nowacka i Dorota Kowalkowska.

    

    • CZYTAMY NA GŁOS. Najlepsza literatura w Szaniawskim

   Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   Kwota dotacji: 19 775zł

   Dzięki dofinansowaniu przez MKIDN projektu „CZYTAMY NA GŁOS. Najlepsza literatura w Szaniawskim” wracamy do czytań: reportaży w ramach CZARNE NA BIAŁO, literatury dla dzieci w ramach SiostRANEK oraz szkolnych lektur w STRESZCZAMY SIĘ!

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury – priorytet: Promocja Czytelnictwa realizowany przez Instytut Książki.
   Projekt dofinansowano ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego

    

    

   DOTACJE W ROKU 2017

    • Realizacja Jubileuszowych XV Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych. URATOWANI

    Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu tradycyjnie późną jesienią zaprasza na festiwal teatralny, podczas którego Widzowie z całego Regionu mogą zobaczyć przedstawienia docenione w Polsce i na świecie, młodzieńczą energię studentów szkół teatralnych i młodych artystów, wielkie gwiazdy i teatry niezależne, a także wydarzenia o charakterze muzycznym.
    XV Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne, zrealizowane w dniach 1 – 6 grudnia 2017.
    Ocalone od niebytu w ostatniej chwili wydarzenie otrzymało swoją szansę od Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który postanowił wesprzeć wałbrzyski festiwal finansowo.
    Stąd nazwa tegorocznej edycji URATOWANI.
    Program został ułożony tak, by być jak najbardziej różnorodnym, nie ograniczonym do jednej formy, przekraczającym granice gatunkowe.
    Na otwarcie wydarzenia podwójna premiera organizatora:
    „LORD JIM. ĆWICZENIA Z CZYTANIA POWIEŚCI JOSEPHA CONRADA” Sebastiana Majewskiego
    w reżyserii Macieja Podstawnego (koprodukcja z Teatrem Współczesnym w Szczecinie) oraz zrealizowany m.in. przez Dorotę Kowalkowską, Dorotę Ogrodzką, Sebastiana Świądra i mieszkańców Wałbrzycha w każdym wieku finał projektu „WCZUJ SIĘ↔PRACOWNIA EMPATII”.
    Dofinansowanie: Budżet Samorządu Województwa Dolnośląskiego – 70 000,00 zł

    Ponadto w Repertuarze FANABERII:
    – czytanie ŻYCIE JEST BAJKĄ reż. D. Kopiec
    – spektakl studentów Wydziału Teatru Tańca AST POLONEZ ALLA POLACCA… reż. S. Majewski
    – WYSOKIE NAPIĘCIE reż. Z. Stryj (z Teatru Nowego w Zabrzu)
    – monodram Macieja Litkowskiego KALIFORNIA.NIEŚMIERTELNI reż. Sz. Kaczmarek (z Teatru Współczesnego w Szczecinie)
    – MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA… reż. G. Laszuk (z Teatru Polskiego w Poznaniu)
    – DELFIN, KTÓRY MNIE KOCHAŁ reż. M. Szpecht
    – 90 reż. D. Anfelli (z Ensamble Teatrale 22 Grandi z Werony)
    – WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR reż. P. Sieklucki (z Teatru Nowego Proxima w Krakowie)
    – koncert JANUSZA RADKA kameralnie

    • CONRAD/SZANIAWSKI.
     Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu

   „CONRAD/SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu” to projekt działań popularyzatorskich, performatywnych i pedagogicznych inspirowanych twórczością Josepha Conrada. Teatr Dramatyczny, wraz z Partnerami, planuje uruchomić siły artystyczne i krytyczne w celu odczytania i teatralnego wykorzystania potencjału twórczości wielkiego pisarza. Mało w naszej kulturze partnerów o takim potencjale intelektualnym i etycznym, a jednocześnie wolnych od polskich uproszczeń i polskich uwikłań. Po swojemu, po wałbrzysku, pragniemy wejść w dialog w Conradem, poszukać inspiracji, zaprosić szkoły do dyskusji o nowym kanonie XXI wieku i osławionej „liście lektur”.

   Działania „CONRAD/SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu” rozpoczną się we wrześniu 2017 roku i potrwają do grudnia. Na ten czas, symbolicznie, wałbrzyski Teatr przybierze drugiego – obok Szaniawskiego – patrona. Oprócz konkursu dramaturgicznego CONRAD.21 – PRO, ogłoszony zostanie jeszcze konkurs EDU! na scenariusze lekcji teatralnych, zorganizowane będą 18. Dni Dramaturgii (E)MIGRACJE. CONRAD, DKF CONRAD WPŁYWA, czytania, debaty oraz – na finał – premiera LORDA JIMA w adaptacji Sebastiana Majewskiego i Macieja Podstawnego (w koprodukcji Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Teatru Współczesnego w Szczecinie).

   Program dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grantu INSTYTUTU KSIĄŻKI „ROK CONRADOWSKI 2017”
   Kwota dofinansowania: 70 000,00 PLN

    

   Współfinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego

    Kalendarium zadania CONRAD/SZANIAWSKI 2017

    

    • KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK / KONKURS IM. JANA DORMANA

   Teatr Dramatyczny po raz drugi otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu im. Jana Dormana, na realizację premiery spektaklu dla dzieci i młodzieży „KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK” wg niepublikowanej jeszcze w Polsce książki holenderskiej autorki Joke van Leeuven. Dzięki otrzymanej dotacji spektakl zostanie wyprodukowany i zaprezentowany 32-krotnie w kilkunastu szkołach w Wałbrzychu i regionie.
   Kwota dofinansowania: 108 000 zł.

   Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl
   Premiera: 20 września 2017
   KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK
   Przekład: Jadwiga Jędryas
   Reżyseria: Jakub Skrzywanek
   Adaptacja i dramaturgia: Klaudia Hartung-Wójciak
   Scenografia: Agata Skwarczyńska
   Działania edukacyjne: Dorota Kowalkowska (koordynacja działań edukacyjnych / pedagog spektaklu), Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek.

   Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z ramienia którego konsultacji udzielać będzie Elżbieta Krawczyk.
   Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

   Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

   Współfinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego

    • WCZUJ SIĘ. PRACOWNIA EMPATII.

   WCZUJ SIĘ. PRACOWNIA EMPATII to nowoczesny projekt pedagogiczno-performerski, który spróbuje odpowiedzieć na problem braku empatii i wzajemnego zainteresowania drugą stroną w sferze codziennych, publicznych i społecznych relacji. W kolektywnym działaniu teatralno-performerskim międzypokoleniowa grupa uczestników (w wieku od 13 do 103 lat) zbada, dlaczego nie umiemy się wczuć w siebie nawzajem i jak przełamać pogłębiającą się izolację.
   Projekt jest zachętą do dystansowania własnych uprzedzeń, w kierunku ciekawości innych perspektyw – doświadczeń, wieku, środowisk, poglądów.
   Stworzenie międzypokoleniowej grupy performerów testującej teatralne sposoby autorskiej wypowiedzi daje szansę na zbudowanie przestrzeni dialogu młodzieży i dorosłych, którzy uczą się być ze sobą.
   Na kolejne etapy projektu składać się będą:
   • WARSZTATY DRAMATURGICZNE I PERFORMERSKIE dla wyłonionej grupy amatorów (w wieku od 13 do 103 lat)
   • WARSZTAT MISTRZOWSKI Z SARAH THOM z legendarnego kolektywu GOB SQUAD,
   • a w finale stworzony zostanie autorski SPEKTAKL WCZUJ SIĘ (tyt.rob.), zbudowany w oparciu o stworzoną z uczestnikami dramaturgię. Spektakl łączyć będzie filozofię performansu (działania „tu” i „teraz”) z formą teatralnej produkcji i tym samym – potencjałem włączenia spektaklu do stałego repertuaru Teatru.
   Kuratorzy: Dorota Kowalkowska, Dorota Ogrodzka, Sebastian Świąder

   Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna 2017”.
   Kwota dofinansowania: 20 000,00 PLN

   Współfinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego

    • PORUSZYCIELE2WAŁBRZYCH

   Druga edycja projektu edukacji tanecznej, tym razem pod nazwą PORUSZYCIELE2WAŁBRZYCH. Znowu miasto stanie się na kilka miesięcy platformą tańca, tym razem – międzypokoleniową.
   Młodzież w wieku 15-18 lat oraz osoby 60+ wezmą udział w trzymiesięcznym cyklu zajęć tanecznych, prowadzonych przez uznanych pedagogów tańca z Wałbrzycha i choreografów z całej Polski.
   Czas trwania projektu: marzec – czerwiec 2017 rok.FINAŁ PROJEKTU – performatywny piknik taneczny, otwarty dla mieszkańców miasta:
   17 czerwca 2017 / godz. 12.00 /  Park przy Willi Księżnej Daisy
   Państwowa Wyższa Szkoła  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
   (ul. Zamkowa 4).

   Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl w ruchu 2017”.
   Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 48 290,00 PLN.
   Współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 3 920,00 PLN.

   DOTACJE W ROKU 2016

   • Realizacja projektu edukacji tanecznej dla młodzieży PORUSZYCIELE#WAŁBRZYCH
    w ramach programu MYŚL W RUCHU 2016 organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca
    Czas trwania projektu: czerwiec – październik 2016 rok.
    Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 43 427,50 PLN. Pionierski w skali miasta projekt z udziałem wałbrzyskiej młodzieży prowadzony przez tancerzy i choreografów z Wałbrzycha i całej Polski.
    Poruszyciele#Wałbrzych to wielkie przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczno-społeczne, które zakończy się stworzeniem finałowej instalacji tanecznej.
    Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
    Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2016. 
   • Realizacja projektu edukacyjnego BĄDŹ EDU! ROZSZERZENIE TEATRU 2016 w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA
    Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 14 000 PLN,
    współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 21 371 PLN
   • Realizacja projektu „Z OGNIEM W GŁOWIE 2 – SPOTKANIA Z NIEMIECKĄ DRAMATURGIĄ DLA MŁODZIEŻY” w ramach 17. Dni Dramaturgii odbywających się w dniach: 18-22 października 2016Dofinansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – 80 000 zł

   DOTACJE W ROKU 2015

   Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu w roku 2015 dzięki uzyskanym dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizuje cztery projekty na łączną kwotę 177 480 zł.

   Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały:

    • realizacja spektaklu „BALLADYNA kwiaty ciebie nie obronią” Słowackiego w reż. Wojciecha Farugi  /premiera:  27 lutego 2015 r. / wraz z edukacyjno-performerskimi działaniami dla młodzieży i nauczycieli poprzedzającymi spektakl – prowadzonymi przez wykwalifikowanych pedagogów.  Wniosek złożony w Konkursie  na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego  z okazji przypadającego w 2015 r. jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce – dofinansowanie w wys. 80.000 zł
      
   • realizacja 13. Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych – od przeszło dekady jednego z najważniejszych na Dolnym Śląsku przeglądu wyselekcjonowanych spektakli poprzedniego sezonu z całej Polski.
    Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 50.000 zł
    Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości: 53.711 zł
      
    13. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne – STRASZNY TEATR
    20 – 26 XI 2015
    Tematem tegorocznej edycji Wałbrzyskich Fanaberii Teatralnych będzie strach. Czego się boi człowiek u progu XXI wieku? Przerażają nas horrory i trupy chowające się w szafie a może bardziej postępująca cywilizacja? Czy strach może być atrakcyjny?
    W programie spektakle nagradzane na najważniejszych polskich festiwalach, koncert, performance psychoromantyczny i wielkie gwiazdy w postaci Joanny Szczepkowskiej i Jadwigi Jankowskiej-Cieślak.
   • realizacja zadania: „Cyfrowa Monografia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” w ramach programu „Promesa 2015. 250-lecie teatru publicznego w Polsce”. CYFROWA MONOGRAFIA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. J. SZANIAWSKIEGO – W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promesa 2015. 250-lecie teatru publicznego w Polsce”, stanowić będzie elektroniczny i ogólnodostępny zapis półwiecznej historii „Szaniawskiego”.
    W minionym półroczu podjęto pierwsze rozmowy z autorami i grafikiem opracowującym elektroniczne wydawnictwo. Zakończenie zadania przewidziane zostało na koniec listopada 2015 r.
    Realizacja zadania: „Cyfrowa Monografia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
    Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 22 480 zł
    Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości: 9 520 zł
   • Zadanie „Teatralna [de]KONSTRUKCJA VII plus”:
    dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25 000 zł)
    współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego (21 000 zł)

    „Teatralna [de]KONSTRUKCJA VII plus” to cykl działań edukacyjnych, realizowanych przez wałbrzyski Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Wałbrzychu. Projekt skierowany jest do młodzieży oraz nauczycieli i ma na celu zwiększenie ich kompetencji kulturalnych, poprzez zapoznanie uczestników z procesem kompleksowego powstawania dzieła teatralnego.
    W pierwszej fazie wielomiesięcznego programu, uczniowie i pedagodzy uczestniczą w licznych warsztatach, obejmujących poznawanie teorii teatru, działania aktorskie, świadome i krytyczne oglądanie spektakli, spotkania z artystami. W fazie drugiej, obie grupy, wspierane przez zawodowych realizatorów i pedagogów teatru, tworzą własne wypowiedzi teatralne, w oparciu o tytułową [de]KONSTRUKCJĘ spektaklu „Męczennicy” w reż. Anny Augustynowicz. Finałowe: szkic sceniczny (w wykonaniu uczniów) i akcja performerska (z udziałem nauczycieli) zostaną zaprezentowane w listopadzie 2015 roku w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i innej wybranej przestrzeni publicznej.
   • KONKURS IM. JANA DORMANA – Realizacja spektaklu „Tutaj jest wszystko” w reż. Magdaleny Miklasz, adaptacja – Amadeusz Nosal, na podstawie powieści dla dzieci i młodzieży „Książka wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera, laureata prestiżowej Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).
    Wniosek złożony w pierwszej edycji Konkursu im. Jana Dormana zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Tematem konkursu był plan produkcji i eksploatacji spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Premiera spektaklu: 15 grudnia 2015 roku. Do lata 2016 roku odbędzie się 30 prezentacji spektaklu w szkołach regionu.
    Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu otrzymał najwyższą ze wszystkich liczbę punktów oraz dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 84 040 zł.
    

    

   2014

   Dzięki otrzymanym w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacjom, w sezonie 2014/2015 „Szaniawski” zrealizował następujące projekty:

   • Teatralna [de]KONTRUKCJA VI

   – projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu: http://www.zs5.walbrzych.pl/. Teatralna [de]KONTRUKCJA VI to kompleksowy i wielomiesięczny projekt edukacji teatralnej prowadzony w porozumieniu z wybraną szkołą. Uczniowie poznają cały teatr od środka, uczestniczą w teoretycznych i praktycznych warsztatach, od techniki teatralnej po zmagania aktorskie i na finał tworzą własny szkic sceniczny, pod okiem profesjonalnych twórców.
   Dofinansowanie MKiDN : 25 000 zł.

    

   • 12. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne

   – od przeszło dekady jeden z najważniejszych i największych festiwali teatralnych na Dolnym Śląsku, przegląd wyselekcjonowanych spektakli poprzedniego sezonu z całej Polski, organizowany pod koniec listopada.
   Dofinansowanie MKiDN: 50 000 zł.

    

   Ponadto miło nam poinformować, że

   • wniosek złożony w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uzyskał dofinansowanie w wys. 80.000 zł na realizację spektaklu „Balladyna” w reż. Wojciecha Farugi, w lutym 2015r. Premierze towarzyszyć będzie program edukacyjny w postaci działań performerskich w przestrzeni miejskiej.

    

   To nie koniec dobrych wiadomości o dotacjach. Z równie wielką radością informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wys. 72 600 zł zrealizujemy projekt „Z ogniem w głowie – spotkania z dramaturgią dla młodzieży i o młodzieży”.

   Realizacja poświęconego dramaturgii młodzieżowej projektu – sympozjum (wykłady, czytania performatywne przetłumaczonych po raz pierwszy na język polski niemieckich sztuk dla młodzieży, warsztaty dla uczniów, twórców, animatorów) z udziałem artystów polskich i niemieckich nastąpi w październiku 2014 roku. Kuratorkami są Iwona Nowacka i Dorota Kowalkowska.

    

   Projekty w roku 2013 i latach poprzednich

   • WAŁBRZYCH: ŻADNYCH HEROSÓW 50. sezon Teatru Dramatycznego

    Cykl działań arty­stycznych, zwią­zanych z jubi­le­uszowym, 50. sezonem arty­stycznym Teatru w Wałbrzychu. Na zadanie składa się sekwencja zdarzeń, którą rozpocznie opra­co­wanie drama­tur­giczne unika­towych mate­riałów, znanych jako „Pamiętniki Wałbrzyszan” ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu. Przygotowane przez kilku wybitnych drama­turgów teksty zostaną skie­rowane do reali­zacji: wybrany jeden w formie spek­taklu (prapre­miera 15 listopada 2013r. i 8 pokazów popre­mie­rowych), a pozo­stałe jako szkice sceniczne dorocznych dni drama­turgii w drugiej połowie września 2013r. (4 szkice , 8 pokazów), zrealizują zapro­szeni przez Teatr studenci reży­serii krakow­skiej PWST. Okres pomiędzy tymi zdarze­niami arty­stycznymi wypełnią dzia­łania popu­la­ry­za­torskie z udziałem twórców projektów, w oparciu o wypra­cowaną w toku reali­zacji zadania dokumentację.

    Celem zadania „WAŁBRZYCH: ŻADNYCH HEROSÓW 50. sezon Teatru Dramatycznego” jest stwo­rzenie autor­skiej i wielo­aspek­towej próby spoj­rzenia na historię Wałbrzycha w ostatnich 50 latach (w okresie powstania i dzia­łania Teatru Dramatycznego), widzianą oczami miesz­kańców miasta na podstawie wywiadów i mate­riałów źródłowych (pamięt­ników, wspo­mnień, reportaży). Po raz pierwszy podjęta zostanie próba zdefi­nio­wania przemian społecznych, poli­tycznych, kultu­rowych miasta, która poprzez jednostkowe wspo­mnienia i doświad­czenia może stać się nie tylko miejską historią, ale również opowieścią zarówno o historii PRL, polskich prze­mianach po 1989 roku, czy nawet o prze­mianach obycza­jowych ostatnich 50 lat. Historią zwykłych ludzi, nie ŻADNYCH HEROSÓW. Miejscami drama­tyczną, ale również senty­men­talną lub zabawną. Jubileuszowy projekt Teatru, ma szansę pokazać jego ważną społeczną funkcję w dziejach miasta Teatr i jego losy są zwier­ciadłem wałbrzy­skiej historii, odbijają los miesz­kańców miasta, stając się ważnym dla nich miejscem, gdzie odnajdują lokalne historie, sple­cione z ich osobi­stymi losami i historią Polski. Dzięki reali­zacji zadania, Teatr będzie mógł mówić o mieście ustami jego miesz­kańców i widzieć historię ich oczami. Tym samym stać się miejskim medium, które skupia w sobie wszystkie aspekty miej­skiej historii.

   • XI WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE (22-28 listopada 2013 r.)

    Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne to JEDYNY FESTIWAL TEATRALNY W WAŁBRZYCHU, stanowi więc jedyną szansę na spotkanie z wyse­lek­cjo­no­wanymi spek­ta­klami przy­go­to­wanymi przez inne sceny w Polsce. W listo­padzie 2013 roku podczas JEDENASTEJ EDYCJI FESTIWALU, przez kolejnych 7 dni około 70 aktorów z 9 zespołów teatralnych zapre­zentuje dla ok. 1200 widzów 9 wyjąt­kowych projektów arty­stycznych, wyróż­nia­jących się pod względem formy, treści, poszu­kiwań i arty­stycznych wyborów.

    XI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne prze­biegać będą pod hasłem: TEATR REPORTAŻU. Tym samym planujemy powołać na kilka dni pierwszy w Polsce festiwal teatralny, poświęcony szeroko rozu­mianej lite­ra­turze faktu: biografiom, auto­bio­grafiom, repor­tażowi, fabu­la­ry­zo­wanym doku­mentom, archiwom (urzę­dowym i etno­gra­ficznym) oraz zjawiskom społecznym, które dzięki udra­ma­ty­zo­waniu lub zabiegom masku­jącym drama­ty­zo­wanie stały się tematem dla współ­cze­snego teatru . Tak pomy­ślany program podstawowy uzupełni nurt dodatkowy, m.in. o ważne pozycje reper­tu­arowe teatru lat minionych, które zachowały się w zapisach archi­walnych teatru polskiego. Potrzeba stwo­rzenia takiej oferty progra­mowej wynika z obser­wo­wanej przez nas nowej tendencji w polskim teatrze: gwał­townie rosnącej liczbie scenicznych reali­zacji, opartych o ten rodzaj lite­ratury, której poddał się sie także nasz Teatr.

   • ŚWIATŁO NA PLACE – ZAKUP OŚWIETLENIA DO REALIZACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH

    Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 roku zakończył reali­zację zadania pn. „ŚWIATŁO NA PLACE – zakup oświe­tlenia do reali­zacji spek­takli plene­rowych” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infra­struktury kultury. Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. W ramach zadania zreali­zowany został zakup wypo­sa­żenia dla pracowni oświe­tle­niowej do działań plene­rowych i dla otwartej prze­strzeni amfi­teatru. Teatr zakupił:reflektory o mocy 1000 W z osprzętem, reflektory 2000 W z osprzętem, reflektory profilowe 50 stopni z osprzętem, kompu­terowy pulpit stero­wania światłem scenicznym z moni­torem i alumi­niową wolno­stojącą rampę do wieszania reflek­torów. Posiadanie wymie­nionego wypo­sa­żenia oświe­tle­niowego, a także profe­sjo­nalnego nagło­śnienia zaku­pionego w ubiegłym roku, również w efekcie reali­zacji programu MKiDN, umożliwi Teatrowi nieza­leżną i samo­dzielną reali­zację profe­sjo­nalnych projektów plene­rowych. Pozwoli rozszerzyć ofertę kultu­ralną, eduka­cyjną i arty­styczną, wzbogaci możli­wości pracy reali­za­torów współ­pra­cu­jących z Teatrem. Budowanie projektów plene­rowych o charak­terze otwartym, stworzy Teatrowi niepo­wta­rzalną szansę uczy­nienia kolejnego kroku w kierunku stałych odbiorców tych działań,,także pozwoli zain­te­re­sować nimi rzadziej korzy­sta­jącego z oferty arty­stycznej lub zupełnie przy­pad­kowego widza. Doposażenie teatralnej pracowni oświe­tle­niowo – akustycznej w wymie­niony sprzęt, pozwoli oswajać na cele teatralne różne, często z pozoru surowe i niego­ścinne prze­strzenie miej­skich placów, budynków poprze­my­słowych, boisk, nieczynnych dworców. Pozwoli reali­zować nowe projekty sceniczne w miejskim amfi­te­atrze, usytu­owanym przy placu Teatralnym oraz na wielu innych placach miej­skich: Magistrackim, Kościelnym…

    Zdjęcia za­kupów do­ko­na­nych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie ŚWIATŁO NA PLACE re­ali­zo­wane w ra­mach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury

     

   • Teatralna [de]KONSTRUKCJA V 

    Zadanie „Teatralna [de]KONSTRUKCJA V” to wielo­mie­sięczny i dwuetapowy cykl działań eduka­cyjnych, reali­zo­wanych na mocy poro­zu­mienia z wybraną szkołą, mający na celu stwo­rzenie spek­taklu teatralnego. Uczestnicy projektu podczas cyklu działań zapo­znają się z tech­no­lo­gicznym i arty­stycznym aspektem tworzenia spek­taklu. W pierwszej fazie zadania odbiorcy uczą się świa­domego i krytycznego oglą­dania spek­takli oraz poznają podstawy sztuki aktor­skiej, nato­miast w fazie drugiej, wspierani przez zawo­dowych reali­za­torów realizują własne przed­sta­wienie w oparciu o tytułową „dekon­strukcję” jednego ze spek­takli, prze­pro­wa­dzoną przez jego twórców. Młodzież będzie aktywnie uczest­niczyć w pracy nad każdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opra­co­wanie promocji, po udział w przed­sta­wieniu, a poznając tajniki warsztatu teatralnego poznaje nie tylko umie­jętność przy­go­to­wania i odczy­ty­wania tekstu kultury, ale również nauczy się orga­ni­zować go i promować.

    

   2012

   • Zakup wypo­sa­żenia do reali­zacji spek­takli plene­rowych

    Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku zakończył reali­zację zadania pn. „TEATR NA PLACACH – ZAKUP WYPOSAŻENIA DO REALIZACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infra­struktury kultury. Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. W ramach zadania zreali­zowany został zakup prze­no­śnego systemu nagło­śnienia do działań plene­rowych i dla otwartej prze­strzeni amfi­teatru. Teatr zakupił : kolumny frontowe, kolumny basowe, mikrofony wokalowe nagłowne (mikro­porty), dystry­butory antenowe, zasilacz, odbiorniki antenowe, nadajniki „bodypack”, anteny, kable antenowe krótkie, kable antenowe długie, obudowa trans­portowa do mikro­portów, okablo­wanie sterow­nicze i ener­ge­tyczne, główki do nadajnika HT 4500, monitory odsłu­chowe, cyfrowy stół mikserski, obudowę trans­portową do stołu mikser­skiego, ekrany do projekcji. Posiadanie wymie­nionego sprzętu, a być może w nieda­lekiej przy­szłości także profe­sjo­nalnego oświe­tlenia, umożliwi Teatrowi nieza­leżną i samo­dzielną reali­zację profe­sjo­nalnych projektów plene­rowych. Pozwoli rozszerzyć ofertę kultu­ralną, eduka­cyjną i arty­styczną, wzbogaci możli­wości pracy reali­za­torów współ­pra­cu­jących z Teatrem. Budowanie projektów plene­rowych o charak­terze otwartym, stworzy Teatrowi niepo­wta­rzalną szansę uczy­nienia kolejnego kroku w kierunku stałych odbiorców tych działań, ,także pozwoli zain­te­re­sować nimi rzadziej korzy­sta­jącego z oferty arty­stycznej lub zupełnie przy­pad­kowego widza. Doposażenie teatralnej pracowni oświe­tle­niowo – akustycznej w wymie­niony sprzęt, pozwoli oswajać na cele teatralne różne, często z pozoru surowe i niego­ścinne prze­strzenie miej­skich placów, budynków poprze­my­słowych, boisk, nieczynnych dworców. Pozwoli reali­zować nowe projekty sceniczne w miejskim amfi­te­atrze, usytu­owanym przy placu Teatralnym oraz na wielu innych placach miej­skich: Magistrackim, Kościelnym…

    Zdjęcia za­kupów do­ko­na­nych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie TEATR NA PLACACH re­ali­zo­wane w ra­mach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury

   • Teatralna [de]KONSTRUKCJA IV

    „Teatralna [de]KONSTRUKCJA IV” to dwuetapowy cykl działań eduka­cyjnych, reali­zo­wanych wspólnie z jedną z wałbrzy­skich szkół i poświę­conych procesowi tworzenia spek­taklu teatralnego. Uczestnicy zapo­znają się z tym procesem zarówno w aspekcie tech­no­lo­gicznym, jak i arty­stycznym. W pierwszej fazie zadania uczyć się będą świa­domego i krytycznego oglą­dania spek­takli oraz poznają podstawy sztuki aktor­skiej, nato­miast w fazie drugiej – wspierani przez zawo­dowych reali­za­torów – zrealizują własne przed­sta­wienie w oparciu o tytułową „[de]konstrukcję” jednego ze spek­takli reper­tu­arowych, prze­pro­wa­dzoną przez jego twórców. Młodzież będzie aktywnie uczest­niczyć w pracy nad każdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opra­co­wanie promocji, projek­to­wanie i reali­zację sceno­grafii, po udział w przed­sta­wieniu, poznając tajniki warsztatu teatralnego.

   • X Jubileuszowe Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (15 – 24 listopada 2012r.)

    „Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne” to JEDYNY FESTIWAL TEATRALNY W WAŁBRZYCHU, a co za tym idzie – jedyna szansa na spotkanie ze spek­ta­klami przy­go­to­wanymi przez inne sceny w Polsce. Stanowi on bardzo poważny wkład w zwięk­szenie dostępu do kultury dla miesz­kańców miasta i okolic.Dzięki FANABERIOM wiel­bi­ciele Melpomeny mogą obejrzeć spek­takle propo­nowane przez inne ośrodki teatralne, zapoznać się z trendami panu­jącymi w sztuce i włączyć się w nurt wiel­ko­miej­skiego życia kultu­ralnego. Rozbudzona poprzez „FANABERIE” potrzeba dyskusji o teatrze i chęć pozna­wania różno­rodnych zjawisk sprawia, że – odpo­wia­dając na ocze­ki­wania publicz­ności – co roku propo­nujemy odmienny motyw prze­wodni festi­wa­lowego reper­tuaru. W poprzednich edycjach prezen­to­wa­liśmy spek­takle „najlepsze”, „najnowsze”, przed­sta­wienia debiu­tantów, spek­takle alter­na­tywne, boha­terem ostatnich Fanaberii był Aktor.

    Podstawowym wyróż­nikiem „Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych” jest różno­rodność prezen­to­wanych zjawisk arty­stycznych: od mono­dramu po spektakl wielo­ob­sadowy; od trady­cyjnego przed­sta­wienia na scenie pudeł­kowej po ogry­wanie prze­strzeni poza­te­atralnej, od spek­takli wyko­naniu utalen­to­wanych, intry­gu­jących debiu­tantów po fine­zyjne popisy mistrzów teatru… Repertuar każdego roku kształ­towany jest bardzo starannie, z uwzględ­nieniem linii reper­tu­arowej Teatru Dramatycznego i ocze­kiwań publicz­ności. W minionych dzie­więciu sezonach wałbrzyscy widzowie podczas listo­pa­dowego festiwalu otrzy­mywali dużą dawkę współ­cze­snego teatru, głównie polskiego, ale poja­wiały się także spek­takle zagra­niczne: z Niemiec, Czech a nawet Meksyku. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne nie tylko wzbo­gacają ofertę arty­styczną Teatru i miasta, stanowią – nade wszystko – szcze­gólna plat­formę wymiany myśli i doświadczeń. Są spotkaniem ludzi i zespołów, twórców i publicz­ności. Dzięki dzia­łal­ności Klubu Festiwalowego widzowie i artyści mają możliwość rozmowy. Moderowane dyskusje często prze­kształcają się w bardzo twórcze spory o istotę sztuki.

    

   2011

   • Zakup systemów mebli do podręcznego magazynu kostiumów i zaplecza tech­nicznego, systemów multi­me­dialnych i nagło­śnie­niowego dla Sali 3A i Otwartej sceny we foyer

    Zadanie NIE TYLKO SCENA – TEATR FUNKCJONALNY I NOWOCZESNY reali­zowane w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury – dało Teatrowi możliwość wypo­sa­żenia w profe­sjo­nalne systemy meblowe pomiesz­czenia podręcznego magazynu kostiumów (użyt­ko­wanego przez garde­ro­biane Teatru), zaplecza tech­nicznego (będącego miejscem pracy zespołu tech­nicznego) oraz obu kabin, akustycznej i oświe­tle­niowej, obsłu­gu­jących dużą scenę teatru. Działanie to podniosło w znacznym stopniu estetykę wymie­nionych miejsc i przy­czynia się także do wzrostu komfortu pracy zatrud­nionych tam osób. Stwarza warunki do sprawnej i efek­tywnej pracy.

    Zakup systemów multi­me­dialnych zarówno stacjo­narnego jak i mobilnego wspie­ranych przez nowy i niezwykle funk­cjo­nalny system nagło­śnie­niowy, pozwoli stworzyć (dla Sali 3A i „Otwartej sceny” na foyer) nowo­czesne miejsca do pracy dla reali­za­torów teatralnych, aktorów, teatralnych tech­ników i instruk­torów teatralnych pracu­jących z młodzieżą.

    Wykorzystanie w Teatrze najnow­szych tech­no­logii zdecy­do­wanie podwyższy jakość przy­go­to­wy­wanych spek­takli, poprawi standard odbioru i wpłynie na wzbo­ga­cenie oferty kultu­ralnej skie­ro­wanej do widza.

    Zdjęcia zakupów doko­nanych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie NIE TYLKO SCENA – TEATR FUNKCJONALNY I NOWOCZESNY reali­zowane w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury

   • Teatralna [de]KONSTRUKCJA III

    „Teatralna [de]KONSTRUKCJA III” – obejmuje dwuetapowy cykl inte­rak­tywnych działań eduka­cyjnych, reali­zo­wanych wspólnie ze szkołą [na mocy poro­zu­mienia], poświę­conych procesowi tworzenia spek­taklu teatralnego, w którym uczestnicy zapo­znają się z procesem tworzenia dzieła teatralnego zarówno w aspekcie tech­no­lo­gicznym, jak i arty­stycznym. W pierwszej fazie zadania uczyć się będą świa­domego i krytycznego oglą­dania spek­takli oraz poznają podstawy sztuki aktor­skiej, nato­miast w fazie drugiej – wspierani przez zawo­dowych reali­za­torów: reżysera, sceno­grafa, chore­ografa… – zrealizują własne przed­sta­wienie w oparciu o tytułową „[de]konstrukcję” jednego ze spek­takli reper­tu­arowych, prze­pro­wa­dzoną przez jego twórców. „TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA III” jest prze­zna­czona dla wszystkich uczniów wybranej szkoły, a jej pierwsza część ma wyłonić szcze­gólnie zain­te­re­so­wanych teatrem, którzy gotowi są spró­bować swoich sił na scenie i przy reali­zacji tech­nicznej spek­taklu. Młodzież będzie aktywnie uczest­niczyć w pracy nad każdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opra­co­wanie promocji, projek­to­wanie i reali­zację sceno­grafii, po udział w przed­sta­wieniu, poznając tajniki warsztatu teatralnego na poziomie gry aktor­skiej oraz na innych płasz­czy­znach reali­zacji. Pozwala to odkryć nie tylko umie­jętność przy­go­to­wania i odczy­ty­wania tekstu kultury, ale uczy także orga­ni­zować go i promować.

    http://dekonstrukcja.loswiebodzice.net/index.html

    http://loswiebodzice.net – Mamy marzenia do speł­nienia

    http://loswiebodzice.net – Mamy marzenia do speł­nienia – foto­re­portaż Katarzyny Kopery

   • IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 – 24 listopada 2011)

    Celem zadania pn. „IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 – 24 listopada 2011)” jest promocja, wspie­ranie i prezen­tacja najwar­to­ściow­szych zjawisk i tendencji w polskim oraz świa­towym teatrze. Podstawowym wyróż­nikiem „Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych” jest różno­rodność prezen­to­wanych zjawisk arty­stycznych: od mono­dramu po spektakl wielo­ob­sadowy, od trady­cyjnego przed­sta­wienia na scenie pudeł­kowej, po ogry­wanie prze­strzeni poza­te­atralnej, od spek­takli wyko­naniu utalen­to­wanych, intry­gu­jących debiu­tantów po fine­zyjne popisy mistrzów teatru… W 9. edycji „Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych” boha­terem prze­glądu będzie AKTOR. W sytuacji, gdy teatr ulega głębokim prze­obra­żeniom, sztuka teatralna ewoluuje, anga­żując coraz to nowe środki insce­ni­za­cyjne, poszu­kując wciąż nowych rozwiązań scenicznych, gdy przedaw­nieniu ulegają trendy arty­styczne, dobre, rzetelne aktorstwo niezmiennie stanowi podstawę pracy teatralnej. Choć zmie­niają się konwencje i akcep­towana styli­styka, to jednak WARSZTAT pozo­staje zawsze najcen­niejszą wartością, bo pozwala się odnaleźć w spek­ta­klach wszelkich nurtów i odmian. W przed­sta­wie­niach propo­no­wanych w festiwalu „IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 – 24 listopada 2011)” aktor jest nie tylko tworzywem, przed­miotem spek­taklu, ale i jego boha­terem. Program skon­stru­owany jest tak, by prezen­tował wiele odcieni sztuki aktor­skiej. Zawiera zatem spek­takle mistrzowskie, w których wybitni aktorzy tworzą wspa­niałe role, czasem wręcz kreacje i przed­sta­wienia, w których treścią jest sztuka aktorska. Dobór tytułów stanowi swoisty przegląd „niewol­ników sztuki kreacyjnej” : gwiazdy mieszają się z kome­diantami, marzy­ciele żyjący w świecie fikcji z cele­brytami i poli­tykami. Wchodzenie w rolę, kreowanie, tworzenie alter­na­tywnych osobo­wości – to wszystko znajdzie się w programie 9 edycji „Fanaberii”. Aktorzy na scenie i aktorzy w życiu – w inter­pre­tacji mistrzów. Kolejnym wyróż­nikiem FANABERII W ROKU 2011 będzie MISTRZOSTWO. W całym bogactwie propo­zycji teatralnych w Polsce wyszukamy spek­takle, w których wybitni artyści tworzą/stworzyli wyśmienite role. Pragniemy zapre­zen­tować zarówno „starą szkołę” aktorską, jak i nowe rozwią­zania i metody pracy twórczej. Nie zamie­rzamy porów­nywać, ani konfron­tować „starych” z ”młodymi”, raczej zamie­rzamy pokazać, że polskie aktorstwo w każdym aktywnie dzia­ła­jącym poko­leniu ma się świetnie, że w każdym poko­leniu można wyróżnić klasę mistrzów. Przygotowując repertuar 9. edycji FANABERII, świa­domie zade­cy­do­wa­liśmy w tym wydaniu festiwalu o rezy­gnacji ze spek­takli zagra­nicznych, by skon­cen­trować się na obser­wo­waniu dokonań POLSKICH AKTORÓW. Wychodząc z zało­żenia, że w aktu­alnej ofercie POLSKICH TEATRÓW znaj­dziemy wystar­czającą do zbudo­wania reper­tuaru Festiwalu ilość wybitnych ról i kreacji aktorskich.

   • Prapremiera sztuki „W PUSTYNI I W PUSZCZY”

    Zadanie Prapremiera sztuki „W PUSTYNI I W PUSZCZY” polega na przy­go­to­waniu i zreali­zo­waniu prapre­mie­rowej prezen­tacji przed­sta­wienia. Na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza powstało już w Polsce kilka przed­stawień, ale wałbrzyska reali­zacja zostanie przy­go­towana na bazie zupełnie nowego tekstu drama­tycznego, przy­go­to­wanego przez Bartosza Frąckowiaka i Weronikę Szczawińską. Realizatorzy przed­sta­wienia – Bartek Frąckowiak i Weronika Szczawińska – zapo­wiadają: Koncepcja spek­taklu „W pustyni i w puszczy” oparta jest na krytycznej lekturze powieści Sienkiewicza. Szczególny nacisk zostanie położony na wątki doty­czące polskich marzeń kolo­nialnych, istnie­jących w niejawnej formie w różnych tekstach kultury. Afrykańska historia Stasia i Nel nie jest trak­towana jako niewinna i trans­pa­rentna narracja przy­godowa, lecz jako forma polskich kolo­nialnych snów o potędze. Formuła powieści eduka­cyjnej, zapro­po­nowana przez Sienkiewicza, służy w istocie ukształ­to­waniu postaw opartych na hege­mo­nicznym świa­to­po­glądzie, wyklu­cza­jącym wszelkie formy inności poza nawias czło­wie­czeństwa rozu­mianego zgodnie z euro­pejskim modelem lub też projek­tu­jącym euro­pejską i polską siatkę wartości na to, co obce, nieznane, nieroz­po­zna­walne. W spek­taklu zderzone zostaną różne polskie i euro­pejskie narracje i fanta­zmaty kolo­nialne, wywie­dzione z różno­rodnego mate­riału lite­rac­kiego oraz ikono­gra­ficznego (np. „Jądro ciem­ności” Josepha Conrada, polskie książki podróż­nicze: Brandys, Fiedler, Szklarski, komiksy Makuszyńskiego, proza Coetzeego i Sebalda, periodyk „Morze i kolonie”, opra­co­wania doty­czące Ligii Morskiej i Kolonialnej, foto­grafie Leni Riefenstahl, Felice Beato, prace Janka Simona, filmy Herzoga, Coppoli i Miliusa). Dzięki temu forma sceniczna uzyska unikatową postać teatralnego eseju.

    

   2010

   Zdjęcia zakupów doko­nanych dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w ramach reali­zacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „INFRASTRUKTURA KULTURY”.

   Zadanie pn.: „Zakupy dla pracowni specja­li­stycznych Teatru” zreali­zowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków własnych Teatru.

    

   • Zakup wypo­sa­żenia dla pracowni specja­li­stycznych teatru

    W ramach zadania „Zakup wypo­sa­żenia dla pracowni specja­li­stycznych teatru” dokonano prze­budowy możli­wości tech­nicznych stolarni i tapi­cerni, pracowni krawieckiej, plastycznej i charak­te­ry­za­torskej. Pracownie te zajmują się wyko­ny­waniem specja­li­stycznych zadań dla działań zarówno arty­stycznych jak i informacyjno-promocyjnych oraz eduka­cyjnych. Zakup nowych urządzeń i sprzętu pozwolił uzyskać wyższą jakość szytych kostiumów, lepszą i nadą­żającą za aktu­alnymi stan­dardami charak­te­ry­zację, nowo­czesne i nowa­torskie rozwią­zania przy reali­zacji projektów plastycznych, promo­cyjnych, infor­ma­cyjnych, a także bardziej efek­tywną pracę rzemieśl­ników teatralnych.

    Przeprowadzenie tego przed­się­wzięcia pozwoliło dokonać zakupu dla teatralnych pracowni potrzebnych w nich urządzeń i sprzętu. W ramach reali­zacji projektu zakupiono:

    • dla pracowni krawieckiej: stęb­nówkę, maszynę jedno­igłową, overlock do szycia łańcuszkiem, manekiny krawieckie;
    • dla pracowni charak­te­ry­za­tor­skiej: drew­niane głowy w różnych rozmiarach, brodacze, głowy korkowe, brodacze korkowe, poduszkę do czesania tres, głowy styro­pianowe, kartacze, czesała, tres­banki, uchwyty do nich, koło­wrotek, stojaki do głów drew­nianych, statywy do peruk, krauzle tiule, sprężyny montażowe, szpilki, szydełka, oprawki do nich, sztyfty do montażu, sztuczną skórę, łysinę, piecyk peru­karski z podstawą i żelazkiem;
    • dla pracowni plastycznej: stół z do cięcia mate­riałów takich jak folie samo­przy­lepne, papier, tkaniny, matę do cięcia chro­niącą blat stołu, profe­sjo­nalną gilotynę do papieru, bindownicę, kolorową kserokopiarkę;
    • dla pracowni stolarsko-tapicerskiej: pilarkę do cięcia poprzecznego, mobilną wiertarko-dłutarkę, mobilną stru­garkę, mobilną pilarkę taśmową i tarczową, sprę­żarkę i pneu­ma­tyczny taker, wier­tarkę, zakrę­tarkę, maszynę do szycia dla tapicera, odku­rzacz przemysłowy.
   • Celem zadania pn. „VIII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne – między­na­rodowy festiwal teatralny” jest promocja, wspie­ranie i prezen­tacja najwar­to­ściow­szych zjawisk i tendencji w polskim oraz świa­towym teatrze.

    Podczas 8 dni festi­wa­lowych ok. 60 aktorów z 14 zespołów teatralnych zapre­zentuje 12 wyjąt­kowych projektów arty­stycznych, wyróż­nia­jących się pod względem formy, treści, poszu­kiwań i arty­stycznych wyborów. Za reali­zację zadania odpo­wie­dzialnych będzie ok. 45 pracow­ników i współ­pra­cow­ników Teatru. Festiwalowi towa­rzyszyć będą także 2 imprezy dodatkowe w ramach „9. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu WROSTJA” oraz „5. Wałbrzyskiego POMOSTU Teatralnego”.

    Podstawowym wyróż­nikiem „Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych” jest różno­rodność prezen­to­wanych zjawisk arty­stycznych: od mono­dramu po spektakl wielo­ob­sadowy, od trady­cyjnego przed­sta­wienia na scenie pudeł­kowej, po ogry­wanie prze­strzeni poza­te­atralnej, od spek­takli w wyko­naniu utalen­to­wanych, intry­gu­jących debiu­tantów po fine­zyjne popisy mistrzów teatru… Repertuar każdego roku kształ­towany jest bardzo starannie, z uwzględ­nieniem linii reper­tu­arowej Teatru Dramatycznego i ocze­kiwań publicz­ności. Od ośmiu lat wałbrzyscy widzowie podczas listo­pa­dowego festiwalu otrzymują dużą dawkę współ­cze­snego teatru, głownie polskiego, ale poja­wiają się także spek­takle zagra­niczne. Zazwyczaj wśród propo­zycji teatrów reper­tu­arowych poja­wiają się także poje­dyncze projekty alter­na­tywne. Coraz większe zain­te­re­so­wanie widowni dla takich rozwiązań arty­stycznych sprawiło, że w 2010 roku „Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne” poświęcone będą spek­taklom teatrów alternatywnych.

   • Prapremiera sztuki BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ

    Zadanie „Prapremiera sztuki BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ” Pawła Demirskiego w reży­serii Moniki Strzępki jest kolejną reali­zacją Teatru Dramatycznego, przy­go­to­wywaną w ramach „SCENY PRAPREMIER”.

    Zaproszony do współ­pracy duet reali­za­torski zasłynął już nieba­nalnymi komen­ta­rzami arty­stycznymi do rzeczy­wi­stości i cieszy się uznaniem zarówno krytyki, jak i publicz­ności. „Był sobie Andrzej…” będzie spek­taklem o legendach polskiej kultury, o polskim teatrze, o narra­cjach tworzonych przez artystów do opisania polskiego społe­czeństwa, wreszcie próbą odpo­wiedzi na pytanie o relacje pomiędzy twórcą a widzem. W wyniku reali­zacji zadania powstanie nie tylko przed­sta­wienie teatralne, ale także nowy utwór drama­tyczny, który ma szanse zaistnieć także i na innych scenach. Zapraszając do współ­pracy uznany tandem twórczy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu reali­zować będzie cel, jakim jest promocja, wspie­ranie i prezen­tacja najwar­to­ściow­szych zjawisk i tendencji w polskim teatrze./p>

    

   2009

   • Modernizacja i poprawa funk­cjo­nal­ności maga­zynów deko­racji

    W ramach zadania „Modernizacja i poprawa funk­cjo­nal­ności maga­zynów deko­racji” wykonane zostaną nastę­pujące działania :

    • przy­go­to­wanie książki obmiarów plano­wanych robót
    • pełnienie nadzoru inspektorskiego
    • wybu­rzenie wybranych ścian działowych
    • tynko­wanie ścian wewnętrznych i wyko­nanie podjazdu pod wewnętrzne schody
    • wylanie nowej podłogi w pomiesz­cze­niach maga­zy­nowych oraz wyko­nanie odpro­wa­dzenia wód desz­czowych przy magazynach
    • wymiana opraw i insta­lacji oświetleniowej

    Zmiany te pozwolą na poprawę warunków i zwięk­szenie ilości prze­cho­wy­wanych deko­racji, które dzięki temu nie będą narażone na znisz­czenie. Zmniejszą się koszty eksplo­atacji pomieszczeń. Realizacja zadania w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę warunków funk­cjo­no­wania Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

    Materiał zdję­ciowy z wyko­nania zadania: „Modernizacja maga­zynów deko­racji” zreali­zo­wanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

   • TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA

    Celem zadania jest edukacja kultu­ralna, poświęcona procesowi tworzenia dzieła teatralnego w oparciu o mode­rowaną dekon­strukcję wybranych scen spek­taklu „Bohater roku” Ratajczaka/Czaplińskiego w reży­serii Piotra Ratajczaka oraz dzia­łania praktyczne.

    Realizacja projektu obejmuje:

    • udział młodzieży w spek­taklu, po którym – przy udziale mode­ratora – zostanie zreali­zowana dekon­strukcja wybranych scen w celu zilu­stro­wania procesu powsta­wania spek­taklu, roli znaku teatralnego itp.,
    • udział w warsz­tatach teatralnych, kiero­wanych przez reżysera, aktora lub instruktora teatralnego wspie­ranego przez chore­ografa i scenografa
    • publiczną prezen­tację szkicu scenicznego/etiudy.

    Zadanie zostanie zamknięte specjalnym pokazem spek­taklu „Piaskownica” Michała Walczaka w reż. Piotra Kruszczyńskiego.

    Realizacja zadania „TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA” w natu­ralny sposób wpro­wadza w życie jeden z głównych celów Programu „Edukacja kultu­ralna i diagnoza kultury”, jakim jest przy­go­to­wanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczest­nictwa w kulturze oraz wzbo­ga­canie oferty zago­spo­da­ro­wania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

   • VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne – między­na­rodowy festiwal teatralny

    VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne – między­na­rodowy festiwal teatralny (20-26 listopada 2009), to jedyny tego typu projekt arty­styczny w Wałbrzychu.

    Ideą jego powo­łania stało się pragnienie zapre­zen­to­wania i przy­bli­żenia widzom w niewielkim mieście, z dala od głównych ośrodków kultu­ralnych kraju, najnow­szych nurtów w sztuce teatralnej.

    Festiwal znosi barierę odle­głości i pozwala miesz­kańcom regionu śledzić najistot­niejsze wyda­rzenia teatralne w kraju, a także zapoznać się z próbką teatru europejskiego.

    Zadanie „VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne – między­na­rodowy festiwal teatralny” w bezpo­średni sposób przy­czynia się do reali­zacji celu Programu „Wydarzenia arty­styczne”, jakim jest promocja, wspie­ranie i prezen­tacja współ­cze­snych trendów i tendencji w polskiej i świa­towej kulturze.

   • „Wieczór z Zemstą” – premiera na Jubileusz Teatru

    Zadanie „Wieczór z Zemstą” – premiera na Jubileusz Teatru, to reali­zacja dwóch ściśle ze sobą powią­zanych projektów, których premiery staną się kulmi­nacją wieczoru jubi­le­uszowego.

    Jak przed laty – podczas inau­gu­racji dzia­łal­ności wałbrzy­skiego Teatru – na scenie pojawi się „ZEMSTA”, sztan­darowe fredrowskie dzieło w dwóch odsłonach.

    Jeden spektakl będzie reali­zacją orygi­nalnego tekstu, nato­miast drugi projekt („Zemsta na Kameralnej” –tyt. roboczy), to czytanie perfor­ma­tywne współ­czesnej wersji dramatu, napi­sanej przez młodego drama­turga specjalnie dla Teatru Dramatycznego.

    Nowy dramat, inspi­rowany „Zemstą” zostanie wyło­niony w zamkniętym konkursie drama­tur­gicznym. Obie prezen­tacje będą mogły funk­cjo­nować zarówno w postaci dwuspek­ta­klowego „Wieczoru z Zemstą”, jak i w formie dwóch odrębnych projektów.

    

   2008

   • Modernizacja i rozbudowa systemu oświe­tlenia scenicznego Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

    W ramach moder­ni­zacji i rozbudowy systemu oświe­tlenia scenicznego Dużej Sceny, planowano zakup i montaż dodat­kowych elementów systemu. Zakupione reflektory wraz z osprzętem zostały zain­sta­lowane na Dużej Scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Zwiększyło to wydatnie możli­wości tech­niczne sceny i umożliwi rozsze­rzenie reper­tuaru efektów oświe­tle­niowych podczas kolejnych reali­zacji przedstawień.

     

    

    

   • Adaptacja i wypo­sa­żenie zaplecza tech­nicznego Kameralnej Sceny Studyjnej dla potrzeb działań arty­stycznych – II etap (końcowy) zadania inwe­sty­cyjnego pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ KAMERALNEJ SCENY STUDYJNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

    Realizacja zadania była II etapem (końcowym) zadania inwe­sty­cyjnego pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ KAMERALNEJ SCENY STUDYJNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU, zreali­zo­wanego w 2007 roku. W wyniku reali­zacji zadania powstało dodatkowe pomiesz­czenie o wielo­funk­cyjnym charak­terze. Z powo­dzeniem będzie ono służyć za swoisty SALON, wspie­rający arty­styczne aspi­racje Wałbrzyszan, MIEJSCE SPOTKAŃ: młodzieży z warsz­tatów teatralnych propa­gu­jących eduka­cyjny wymiar arty­stycznej dzia­łal­ności teatralnej w ramach Akademii Wrażliwości, aktorów w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich, środowisk arty­stycznych Wałbrzycha (Meeting Point), Cieni Teatru, publicz­ności teatralnej (wieczór poetycki, promocja wydaw­nictw, autorski spektakl kame­ralny, debiut, mini koncert, dyskusja…).

   • VI WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE – między­na­rodowy festiwal teatralny

    VI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne były odsłoną festiwalu, prezen­tu­jącego najcie­kawsze przed­sta­wienia minionego sezonu. Edycja 2008 wzbo­gacona była o III WAŁBRZYSKI pomost TEATRALNY , czyli prezen­tację spek­takli z Dolnego Śląska i Wałbrzyską Scenę WROSTJA, prezen­tującą mono­dramy reko­men­dowane przez jury Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Szóstą, między­na­rodową edycję Festiwalu zakoń­czyło autorskie przed­sta­wienie aktora z Kowna na Litwie – Aleksandra Rubinovasa.

    Wszystkim spek­taklom towa­rzy­szyły mode­rowane spotkania z twórcami i dyskusje w KLUBIE FESTIWALOWYM, który wpisał się na stałe w program Wałbrzyskich FANABERII i stanowi forum wymiany myśli o tenden­cjach we współ­czesnym teatrze.

    Nieoficjalny ranking prezen­to­wanych spek­takli, który funk­cjonuje wśród Publiczności od pierwszej edycji Festiwalu, w 2008 roku PO RAZ PIERWSZY przyjął formę oficjalnego PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI. Jego uczestnicy przy­znali wybranemu przed­sta­wieniu „FANABERIĘ PUBLICZNOŚCI”.

   2007

   • Dni Dramaturgii – 8. i 9. edycjaOd 2003 roku Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego prezentuje widzom najnowsze dramaty w ramach cyklicznej imprezy pod nazwą DNI DRAMATURGII. W ramach 7 wcze­śniej­szych edycji cyklu widzowie mogli się zapoznać z drama­turgią szere­gowaną według różnych kryteriów doboru. Prezentowaliśmy młodą drama­turgię Polski, Irlandii, Rosji, Czech oraz dramaty powiązane tema­tycznie, doty­czące kondycji współ­cze­snego czło­wieka. W roku 2007 cykl wzbo­gacony został o nowe środki teatralnej ekspresji.
   • VIII Dni Dramaturgii – DRAMATURGIA BEZ LITER, to przed­się­wzięcie, które obej­mowało prezen­tację przed­stawień teatru ruchu oraz zajęcia warsz­tatowe dal młodzieży. W ramach VIII Dni Dramaturgii widzowie mogli obejrzeć kilka inte­re­su­jących spek­takli bazu­jących na poza­wer­balnych środkach ekspresji. Podsumowaniem tego przed­się­wzięcia była NOC CHOREOGRAFÓW, podczas której spotkali się specja­liści od ruchu teatralnego z reżyserami.
   • IX Dni Dramaturgii TEATR GAZETOWY „Teatr Gazetowy” to specy­ficzna, nie prak­ty­kowana dotąd forma teatru „inter­wen­cyjnego”. W ramach „Dni…”powstał swoisty periodyk teatralny. W pier­wotnych zało­że­niach, prezen­tacje swą krót­ko­trwałą aktu­al­nością miały wzorować się na formule dzien­ników, jednakże reali­za­torów uwiódł także star­szych gazet czar… Okazało się, że gazety – choćby i nieco prze­ter­mi­nowane – mogą okazać się wspa­niałym mate­riałem do scenicznej adap­tacji. I właśnie takie adap­tacje domi­nowały w reper­tuarze. Teatr Gazetowy prze­dłużył donie­sieniom prasowym aktualność.
   • Akademia WrażliwościNa projekt eduka­cyjny Akademia Wrażliwości złożyły się:
    • dwa warsztaty teatralne (dla począt­ku­jących i zaawan­so­wanych) w wymiarze 3 godzin tygo­dniowo dla każdego z warsztatów;
    • 8 spotkań semi­na­ryjnych poświę­conych historii i teorii teatru, tendencji we współ­czesnej drama­turgii polskiej i świa­towej, praktyce scenicznej, orga­ni­zacji prze­strzeni teatralnej i krytyce teatralnej;
    • „IV Konkurs na recenzję ze spek­takli reper­tu­arowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
   • Scena Prapremier – 2. edycjaZadanie obej­mowało napi­sanie i reali­zację sztuki Przemysława Wojcieszka. Ja jestem Zmartwychwstaniem. Dramat został napisany na zamó­wienie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Utwór, poru­szający ciągle aktualne i uniwer­salne problemy ludzi, walczących o godność i szczęście wbrew czasom i miejscu, w którym przyszło im żyć, związany jest z Wałbrzychem. Takie „czer­panie z miejsca” jest bowiem cechą charak­te­ry­styczną twór­czości Wojcieszka, artysty silnie zwią­zanego z Dolnym Śląskiem.
   • V Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne V Wałbrzyskie FANABERIE Teatralnesą kolejną odsłoną festiwalu prezen­tu­jącego najcie­kawsze przed­sta­wienia minionego sezonu. Edycja 2007 wzbo­gacona jest o II WAŁBRZYSKI pomost TEATRALNY czyli prezen­tację spek­takli z Dolnego Śląska i Wałbrzyską Scenę WROSTJA prezen­tującą monodram reko­men­dowany przez jury Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora

    

   2006

   • IV Wałbrzyskie FANABERIE TeatralneCelem 4. edycji festiwalu teatralnego Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne była promocja twór­czości arty­stycznej poprzez prezen­tację najcie­kaw­szych aktu­alnie wydarzeń teatralnych w Polsce i konfron­tację z wybranymi spek­ta­klami krajów sąsia­du­jących (Czechy, Rosja) oraz przy­bli­żenie ich regio­nalnej społecz­ności. FANABERIE miały zatem zasięg międzynarodowy.