1. Niniejszy regulamin dotyczy działalności Cieni Teatru, zwanych dalej Cieniami .
 2. Działalność w grupie Cieni jest dobrowolna i ma charakter wolontariatu.
 3. Wstąpić do grupy może każdy miłośnik teatru wyrażający i wykazujący chęć do współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
 4. Aby wstąpić do Cieni należy przyjść na spotkanie i zgłosić chęć współpracy opiekunowi grupy.
 5. Każdy Cień ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu, ma równocześnie prawo do korzystania z przywilejów w nim wymienionych.
 6. Nie stosowanie się do poniższych zasad karane jest zawieszeniem w prawach Cienia lub usunięciem z grupy. Rodzaj kary winien być wprost proporcjonalny do winy i odwrotnie proporcjonalny do poczucia winy delikwenta :)
 7. Interpretatorem regulaminu Cieni jest opiekun grupy i przewodniczący [1]. Wszelkie ostateczne decyzje podejmowane są przez ogół Cieni w wyniku głosowania.
 8. Za zadania Cienia uważa się:
  • redagowanie Nieregularnika Teatralnego
  • pomoc przy obsłudze niektórych spektakli [2]
  • udział w akcjach promocyjnych
  • kolportaż materiałów reklamowych
  • prowadzenie Kroniki Cieni Teatru
  • inną pracę na rzecz Teatru po wcześniejszym uzgodnieniu z którymś z pracowników
 9. Każdy Cień ma obowiązek:
  • dbania o dobre imię Teatru i grupy [3] w Teatrze i poza nim
  • zachowywania się godnie i adekwatnie do pełnionej przez siebie funkcji, czyt. trzymaj emocje na wodzy i nie płacz po obejrzeniu spektaklu (sic!)
  • stosowanie się do poleceń wszystkich pracowników Teatru
  • przestrzeganie bezwzględnego zakazu wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla pracowników Teatru (chyba, że któryś z nich zarządzi inaczej) [4]
  • szanowanie czasu pracy i odpoczynku pracowników
 10. Każdy Cień ma prawo do:
  • bezpłatnego wstępu na spektakle na podstawie identyfikatora / karnetu / legitymacji/  [5] wydawanego / -ej na czas określony, który / -a po przeterminowaniu można terminować na nowo [6] :)
  • uczestnictwa w spotkaniach (choć jest to jednocześnie jego powinność!!!)
  • dostępu do materiałów dotyczących spektakli i działalności Teatru
  • korzystania z życzliwości pracowników Teatru, objawiającej się promiennym uśmiechem na spracowanych licach :)
 11. Korzystając z prawa do darmowych spektakli każdy Cień ma obowiązek przestrzegania następujących zasad:
  • wchodzi na widownię jako ostatni i tylko wtedy, jeśli są wolne miejsca
  • zajmuje miejsca powyżej 5 rzędu [7]
  • podczas trwania spektaklu zachowuje się w sposób odpowiedni dla miejsca i sytuacji, swoim zachowaniem nie przeszkadza widzom ani aktorom

[1]Obecnie – ąca. ;-)

[2] Premierowych, gościnnych i przy imprezach okolicznościowych.

[3] Nie popadać jednak w ksenofobię i cielęcy zachwyt!!! Jest to bowiem wysoce niestosowne i świadczy o wąskich horyzontach myślowych…

[4] W przypadku wątpliwości, które to miejsca, należy zapytać!

[5] Niepotrzebne skreślić.

[6] Terminować oznacza nadać nowy termin ważności.

[7] Zasada ta nie obowiązuje podczas spektakli gościnnych, kiedy to zajmuje miejsca wyznaczone przez obsługę widowni.

 

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.