Organizowana od 2000 roku cykliczna impreza o nazwie DNI DRAMATURGII to dwudniowe święto teatralnych tekstów, w ramach którego wałbrzyszanie mają możliwość zapoznania się z najnowszą dramaturgią polską i europejską, a także z literaturą, którą znamy, znamy. Formułą prezen­tacji tekstu jest „szkic sceniczny”, koncentrujący się przede wszystkim na słowie, na plan dalszy spychający inne elementy przedstawienia.

» Historia Dni Dramaturgii