REGULAMIN:

INFORMACJE O KARCIE
1. KARTA jest dokumentem na okaziciela.
2. KARTA ważna jest do 31 grudnia 2016 roku.
3. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (do pobrania w Biurze Współpracy z Publicznością lub ze strony internetowej Teatru: http://teatr.walbrzych.pl/bilety/) i dostarczeniu go do BIURA.
4. Miejscem zakupu i odbioru KARTY jest kasa biletowa Teatru Dramatycznego, wszelkie informacje w tym temacie pod nr. tel.: 74 64 88 301-03.
5. Koszt KARTY – 25 zł.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

1. Posiadacz KARTY ma prawo do zakupu biletów wstępu do Teatru na wszystkie spektakle repertuarowe Teatru w cenie 22 zł.
2. KARTA nie dotyczy spektakli impresaryjnych oraz festiwalowych i premier.
3. Posiadacz KARTY, po wyrażeniu zgody, otrzymywać będzie mailowo BIULETYN TEATRALNY – tygodniowy informator z ofertą repertuarową Teatru.

Formularz zgłoszeniowy KARTA TEATROMANA