REGULAMIN:
1. KARNET jest dokumentem na okaziciela.
2. KARNET uprawnia do wejścia na pięć spektakli własnych Teatru.
3. Dla posiadaczy KARNETÓW Teatr rezerwuje najlepsze miejsca na widowni.
4. Koszt KARNETU to 95 zł.
5. Do zakupu KARNETU uprawnieni są zarówno widzowie indywidualni, jak również zakłady pracy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji:

– osobiście w Biurze Współpracy z Publicznością Teatru przy pl. Teatralnym 1 [od wtorku do piątku w godz. 08:00 do 15:30]

– telefonicznie w Biurze Współpracy z Publicznością Teatru pod nr telefonu 74 64 88 301-03
[od 08:00 do 15:30].

– mailowo, pisząc do Biura Współpracy z Publicznością: biuro@teatr.walbrzych.pl

6. Po dokonaniu rezerwacji KARNETU widz otrzymuje mailowo informację z terminem zakupu i odbioru KARNETU.
7. Miejscem zakupu i odbioru KARNETU jest kasa biletowa Teatru Dramatycznego.
8. KARNETY można opłacać również przelewem, wpłacając odliczona kwotę na konto bankowe Teatru BZ WBK 1 Oddział w Wałbrzychu 92 1090 2271 0000 0005 8400 0314.
9. KARNET ważny jest od dnia zakupu do 31 grudnia 2020 roku.