Zainspirowani, ale nade wszystko zaniepokojeni zniknięciem tekstów Josepha Conrada z kanonu obowiązkowych lektur szkolnych, postanowiliśmy w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu rozpocząć z nauczycielami, pedagogami oraz uczniami dyskusję, pytając po prostu CO CZYTAJĄ? Czy do lektury szkolnej można podejść twórczo, czytać świeżo, czy wpisanie na tę listę, czyni z niej ramotę z podpisem „nie tykać”?
Zorganizowaliśmy więc 1. Festiwal Teatru Lekturowego

TDSz zaprosił szkoły do udziału w przeglądzie inscenizacji lektur szkolnych, wybranych i przygotowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli. Zamiast bryków – angażująca wyobraźnię ściąga teatralna na deskach profesjonalnego teatru. Tytuły – do wyboru. Konfrontacja – konkursowa. Cel – zachęcić młodzież do poznawania kanonu, a nauczycieli – do twórczego z nim dialogu i wspólnej zabawy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało dziewięć grup z różnych szkół Wałbrzycha i Regionu, które staną w konkursowe szranki i zaprezentują swoje przedstawienia na scenie wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Zapraszamy 12 grudnia br., od godziny 10:00 na 1. Festiwal Teatru Lekturowego!

W programie:

1. FESTIWAL TEATRU LEKTUROWEGO
12 grudnia 2017 / 10.00 – 16.00 (17. 00)

10:00 / oficjalne otwarcie 1. FTL

  1. PSP 37 w Wałbrzychu / WSZYSCY JESTEŚMY OSKARAMI (na postawie OSKAR I PANI RÓŻA) / 20 min
  2. SP w Janowicach Wielkich / NIEWIARYGODNE PRZYGODY MARKA PIEGUSA / 20 min
  3. ZS 2 w Wałbrzychu / OPOWIEŚĆ WIGILIJNA / 25 min

ok.12.00 / PRZERWA

  1. SP nr 2 w Nowej Rudzie / LATARNIK / 30 min
  2. I LO w Dzierżoniowie / MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ / 10-15 min
  3. SP 2 w Nowej Rudzie / MAŁY KSIĄŻĘ / 30 min

ok. 14.00 / PRZERWA

  1. PG 13 w Wałbrzychu / ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK / 15-20 min
  2. LO 1 w Wałbrzychu / CZESŁAW MIŁOSZ / 30 min
  3. Energetyk / DZIADY cz. II (na podstawie) / 25-30 min

16.00 / PRZERWA NA OBRADY JURY

16.30- 16.45 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW i ZAMKNIĘCIE 1. FTL

Zgłoszenia do 30 października.

Szczegółowych informacji udziela pedagożka teatru: 74/64 88 315.

W teczkach znajdą Państwo regulamin i „know how” – czyli zbiór podpowiedzi, jak zrobić to dobrze.

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN I FESTIWALU TEATRU LEKTUROWEGO
WAŁBRZYCH 2017

więcej

§1

Inicjatorem I Festiwalu Lektur Szkolnych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zwany dalej Teatrem.

§2

Wydarzenie o nazwie I Festiwal Lektur Szkolnych odbywać się będzie 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

§3

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o wysokiej jakości artystycznej Teatr zastrzega sobie prawo do przedłużenia wydarzenia o jeden, kolejny dzień.

§4

Wydarzenie ma charakter konkursowy. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty dowolnych wydarzeń teatralnych, które w sposób autorski i twórczy interpretują utwory z obowiązujących list lektur: obowiązkowej i uzupełniającej.

§5

>Wydarzenie ma charakter konkursowy. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty dowolnych wydarzeń teatralnych, które w sposób autorski i twórczy interpretują utwory z obowiązujących list lektur: obowiązkowej i uzupełniającej. Teatr nie ogranicza formy – powinna mieć jednak ona wyraźnie charakter sceniczny – np. spektakl, czytanie per formatywne, performance, koncert itp.

§6

Ocenie konkursowej podlegają gotowe pokazy, odbywające się w dniu i miejscu wydarzenia.

§7

Pokaz nie może przekraczać czasu 30 minut.

§8

Zgłaszającym może być nauczyciel lub pedagog dowolnej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z Wałbrzycha i całego Dolnego Śląska.

§9

Przygotowany projekt i pokaz powinien zostać przygotowany przez uczniów pod opieką zgłaszającego nauczyciela.

§10

Nad każdym projektem i pokazem opiekę może sprawować dowolna liczba nauczycieli.

§11

Liczna uczniów, biorących udział w każdym z projektów powinna być nie mniejsza niż pięć. Mogą oni uczyć się w różnych klasach i być w różnym wieku. Powinni jednak być uczniami tej samej szkoły.

§12

Jeden nauczyciel może zgłosić jeden projekt.

§13

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę projektów, jednak każdy z nich powinien odbywać się pod opieką innego nauczyciela / innych nauczycieli i angażować do udziału innych uczniów.

§14

Zgłoszenie może zostać przyjęte poprzez nadesłanie deklaracji na adres Teatru, na adres e-mail sekretariat@teatr.walbrzych.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z pedagożką Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu – Dorotą Kowalkowską.

§15

Zgłoszenie powinno napłynąć w nieprzekraczalnym terminie 29 października.

§16

Pokazy konkursowe oceni jury w składzie: Danuta Marosz, Dorota Kowalkowska i Łukasz Zaleski. W przypadku wypadków losowych skład jury może ulec zmianie.

§17

Lista nagród przewidzianych w konkursie zostanie przedstawiona w późniejszym terminie w osobnym zarządzeniu.