Henning Fangauf

Fot. Katrin Schander

Henning Fangauf – wicedyrektor Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Bundesrepublik Deutschland (Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec; www.kjtz.de) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Studiował germanistykę i historię w Hamburgu. Od roku 1981 do 1989 pracował jako dramaturg w teatrach w Coburgu, Osnabrück i Bremie. Obecnie jego praca skupia się głównie na promocji dramaturgii oraz autorów teatralnych jak również na międzynarodowej wymianie w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży. Jest członkiem komisji działu teatralnego Instytutu Goethego jak również członkiem wielu składów jurorskich. W roku 1995 założył „Interplay Europe”, stowarzyszenie zajmujące się promocją młodych europejskich dramatopisarzy. Ponadto opublikował szereg książek dotyczących literatury dramatycznej dla młodych odbiorców. Jest również wydawcą serii Biblioteka Teatralna w Klett Verlag. Henning Fangauf ściśle współpracował z Teatrem Dramatycznym przy tworzeniu koncepcji obu edycji „Z Ogniem w Głowie”.