TDSz w nowym sezonie planuje zintensyfikować i rozwinąć istniejące działania z zakresu pedagogiki teatru oraz zaproponować nowe formy edukacji, skierowane także do dorosłych, seniorów i grup defaworyzowanych. Dramatyczny zamierza podjąć stałą i ustrukturyzowaną współpracę ze szkołami. Teatr skoncentruje się na stworzeniu zestawu narzędzi i „pomocy”, przygotowujących widzów do świadomego i łatwiejszego odbioru spektakli.

W niełatwej sztuce czytania współczesnego teatru chcemy być dla naszych widzów partnerem. Chcielibyśmy aby teatr stał się miejscem rozumienia i porozumienia – miejscem spontanicznej reakcji i wymiany myśli. Nasz Teatr opowiada o problemach i tematach – nie chcielibyśmy by rozmowa kończyła się wraz z zakończeniem spektaklu. Zapraszamy do teatru poza tradycyjnymi godzinami grania.

Uczymy widzów? Uczymy się od widzów!

Symbolem edukacji w repertuarach, na stronie, Facebooku itd. będzie zielone jabłko. Znak świeżości i niezbędnego witaminowego doładowania.

Nadal funkcjonować będą grupy i warsztaty, które swoją działalność przy Teatrze Dramatycznym prowadziły do tej pory. Od września znów odbywać się będą zajęcia Trzeciego Teatru (warsztaty aktorskie /młodzież 15+) z doświadczonym instruktorem Grzegorzem Stawiakiem. Wracają warsztaty i próby Grupy Roboczej, (warsztaty aktorskie /dorośli i młodzież 17+) które prowadzą nasi aktorzy: Michał Kosela i Piotr Mokrzycki. Od września również spotykać się będą Cienie Teatru (warsztaty teoretyczno-dziennikarskie /młodzież 13+) – dla tych, którzy o teatrze wolą dyskutować lub pisać – pod opieką Doroty Kowalkowskiej.

Powstała też całkiem nowa grupa: Niedorośli (warsztaty dla osób 30+).

Nasi twórcy potrafię zaskoczyć i nas! W ramach nowego programu Teatralne komplety – regularnie przed spektaklami odbywać się będą wprowadzenia – lekcje, które przygotują twórcy przedstawień lub/i pracownicy naszego Teatru. Po niektórych spektaklach, częściej niż dotychczas, można oczekiwać spotkań realizatorów z Widzami. To zaproszenie do rozmowy i wymiany wrażeń. Wszystkie wydarzenia, odbywające się przed prezentacjami przedstawień nazywamy biforkami, wszystko co będzie działo się po: afterkami.

Dodatkowo, do części pokazów dołączone będą specjalne warsztaty dla chętnych widzów.

Chcemy budować pomost, komunikować odbiorców z teatrem, wychodzić do widzów (czasami bardzo dosłownie).

Teatr przez cały sezon tworzył będzie pakiet działań służących poszerzeniu współpracy z lokalnymi szkołami. Po spotkaniu Teatru z nauczycielami, przedstawicielami władz wałbrzyskich i okolicznych szkół, pojawi się propozycja nowych form edukacji teatralnej z udziałem pracowników Teatru i zestaw specjalnie przez nich przygotowanych narzędzi, ułatwiających nauczycielom rozwijanie ścieżek z zakresu wiedzy o teatrze, kulturze i literaturze czytanej przez teatr.

Części ze spektakli poświęcimy specjalne podstrony na naszej witrynie internetowej. Będą znajdować się na nich różnego rodzaju materiały, mające na celu pomoc w odbiorze i uczynienie przystępniejszymi tych spektakli, które mogą wydawać się trudniejsze. W tym samym celu powstaną sylabusy, które widz będzie mógł darmowo otrzymać w teatrze, a które mają stać się czymś na wzór przewodnika po świecie przedstawienia.

Inaugurujemy również program Teatr w Klasie.