Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
poszukuje osoby na stanowisko:
ORGANIZATOR WIDOWNI / KASJER (1/1 etat)

Zadania:
ORGANIZATOR WIDOWNI / KASJER
1. Organizuje widownię na widowiska teatralne oraz imprezy artystyczne własne i impresaryjne zarówno w siedzibie Teatru, jak i w terenie.
2. Nawiązuje, rozwija i podtrzymuje współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami, uzdrowiskami, samorządami lokalnymi itp. w sprawach sprzedaży biletów do Teatru i uczestnictwa w projektach artystycznych oraz edukacyjnych organizowanych przez Teatr.
3. Bierze udział w organizacji imprez okołoteatralnych odbywających się w Teatrze, np. Dni Młodego Teatru, konkursów, prezentacji teatrów szkolnych w wykonaniu własnych grup teatralnych i zespołów zaproszonych.
4. Prowadzi dokumentację bieżącą i statystyczną z organizowanych i realizowanych przedstawień własnych i obcych, współdziałając ściśle z Działem Księgowości oraz Organizatorem pracy artystycznej.
5. W realizacji zadań dąży do osiągania efektów ekonomicznych w zakresie szeroko pojętej opłacalności prezentowanych spektakli, działań impresaryjnych, imprez, wystaw, itp.
6. Prowadzi „metryki sztuk” ( w rozbiciu na tytuły).
7. Prowadzi kasę biletową zgodnie z obowiązującymi w Teatrze przepisami.

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe humanistyczne (mile widziane kierunkowe w dziedzinie kultury).
2. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole.
3. Zdolności organizacyjne oraz duże poczucie odpowiedzialności.
4. Komunikatywność, otwartość, kreatywność
5. Łatwość nawiązywania kontaktów.
6. Doświadczenie zawodowe.
7. Wysokie umiejętności interpersonalne i kultura osobista.
8. Odporność na stres.
9. Znajomość języków obcych.

Warunki pracy:

1. Umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Jednozmianowy system czasu pracy w godzinach 7:30 – 15.30. oraz w razie potrzeby dzielony dzień pracy, również praca w weekendy.
3. Miesięczny system wynagradzania.

Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjnego, CV) na adres teatr@teatr.walbrzych.pl lub złożenie jej w sekretariacie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 24 października 2019r.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 74 648-83-10/11
Dla potrzeb aktualnej rekrutacji, osoby przesyłające aplikację proszone są o zapoznanie się z niżej zapisaną częścią informacyjną oraz zawarcie klauzuli zgody.

1. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Treść klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@teatr.walbrzych.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”