Naszemu drogiemu koledze Ryszardowi Węgrzynowi wyrazy najszczerszego współczucia oraz szczere i serdeczne słowa otuchy z powodu śmierci Żony składa Zespół Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.