Już w poniedziałek <<20 maja>> o godzinie 18:00 z okazji Światowego Dnia Pszczół nastąpi uroczyste otwarcie Uli Szaniawskiego – pasieki na dachu Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Cały zespół i dyrekcja naszego Teatru ma nadzieję, że miejskie pszczoły będą w spokoju zapylać kwiaty i produkować miód, a wszyscy my – pracownicy, artyści i widzowie, korzystać będziemy z niego już w czasie tegorocznej jesieni i zimy.

Otwieramy Ule Szaniawskiego dzięki współpracy z Sudeckim Klubem Pszczelarza POLANKA i pasieką EMAUS. Chcemy, aby obchody Światowego Dnia Pszczół w Teatrze były okazją do spotkania i rozmowy z pszczelarzami, przygotujemy także czytanie performatywne w pszczelim temacie.

Inicjatywa miejskich pasiek nie jest nowa, jednak Teatr Dramatyczny założy pierwszą z nich w Wałbrzychu. Kazimierz Czechowski prezes Sudeckiego Klubu Pszczelarza zaznacza, że to ważny gest okazywany zapylaczom. Miód miejskich pszczół jest zdrowy, pochodzi bowiem z nieskażonych opryskami i pestycydami terenów. Chcemy przypomnieć wszystkim, że warto zapraszać pszczoły do swoich ogrodów i do najbliższego sąsiedztwa i że za wszelką cenę należy chronić wyjątkową pracę pszczelich zapylaczy, gdyż od nich zależy przyszłość ziemskiej bioróżnorodności.

Uroczyste otwarcie ULI SZANIAWSKIEGO 20 maja rozpocznie się  o godz. 18:00 w teatralnym foyer.