TRZECI TEATR rozpoczyna XVII sezon działalności, wznawia zajęcia 3 września 2018 r.
i przyjmie adeptów!
Kandydaci do Trzeciego Teatru mogą 10, 17 i 24  września 2018 r. w godzinach 18-20 podejrzeć próby grupy zaawansowanej, porozmawiać z instruktorem i aktorami TT, a także zapisać się na zajęcia

Spotkanie organizacyjne adeptów odbędzie się 1  października 2018 r. o godz. 16:00 w tzw. „BUNKRZE” obok sceny kameralnej.

Przyjmujemy kandydatów, którzy mają 15 lat, czasem jednak robimy wyjątki dla nieco młodszych – trzeba wtedy indywidualnie porozmawiać. Prowadzimy warsztaty uczące języka teatru (wśród zajęć są między innymi: elementarne zadania aktorskie, analiza i interpretacja tekstu, dykcja  i emisja głosu, praca z rekwizytem) i tworzymy spektakle prezentowane na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Uczymy się i robimy „teatr dla życia”, to znaczy po to, żeby  spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i razem, poprzez teatr, opowiedzieć innym o tym co nas nurtuje, a przy okazji pozbywać się nieśmiałości,  nauczyć się współpracy w grupie, zgłębiać złożoną rzeczywistość i mówić (językiem teatru), jak ją rozumiemy, otwierać się na rozmaite teksty kultury. Predyspozycje i umiejętności nabyte na zajęciach Trzeciego Teatru sposobią także kandydatów do szkół teatralnych – jest już kilkunastoosobowa grupa tych szczęśliwców: studentów i absolwentów.

Zajęcia dla adeptów odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 16 – 19 (chyba, że umówimy się inaczej), trwają rok i kończą się małym spektaklem / etiudą. Po roku adept trafia do grupy zaawansowanej, która spotyka się dwa razy w tygodniu.

Odpłatność za zajęcia wynosi 40 zł za miesiąc. Opłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc.

Zajęcia Trzeciego Teatru prowadzi Grzegorz Stawiak – instruktor-reżyser, teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie; więcej informacji o nim i jego działaniach na:  www.teatr-ed.pnet.pl
Można zapytać o szczegóły, telefonując na nr: 607 104 795.

Pierwsze powakacyjne spotkanie dotychczasowych uczestników Trzeciego Teatru odbędzie się
3 września 2018 r. o godz. 17:00 w BUNKRZE.