Tym okrzykiem radości pragniemy zakomunikować, że po raz trzeci zrealizujemy spektakl dla młodzieży w ramach Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 103 000 zł już jesienią w wałbrzyskich szkołach odbędzie się objazd premierowego spektaklu „Dzikus” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak.

Przedstawienie zostanie zaprezentowane w kilkunastu szkołach w Wałbrzychu i regionie, a towarzyszyć mu będzie cykl działań edukacyjnych. Dziękujemy Instytutowi Teatralnemu za docenienie i finansowe wyróżnienie naszego pomysłu.  W tym roku do I etapu Konkursu zostało zgłoszonych 65 projektów spektakli, do II etapu Konkursu zostało zakwalifikowanych 12. Decyzją Komisji Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana dofinansowanie na realizację spektakli przyznano pięciu projektom.

Trzymamy kciuki za Realizatorów spektaklu i gratulujemy Twórcom wszystkich nagrodzonych projektów

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:
1. Dorota Bąk
2. Justyna Czarnota-Misztal
3. Szymon Kazimierczak
4. Piotr Morawski
5. Justyna Sobczyk

po przeprowadzeniu w dniach 10,11 oraz 16 kwietnia 2018 roku dwunastu rozmów z reprezentantami podmiotów zaproszonych do udziału w II etapie Konkursu, jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla następujących projektów:

1. „z czuba albo #byćjakzlatanibrahimovic” | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie  | 92 000 zł
2. „Dzikus” | Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | 103 000 zł
3. „MORZE CICHE” | Teatr Nowy w Zabrzu | 100 000 zł
4. „Opowieści dla młodych buntowniczek” | Teatr Pinokio w Łodzi | 100 000 zł
5. „WDECH – WYDECH” | Fundacja Sztuka Ciała | 100 000 zł

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.