Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu zwieńczą Małe Dni Conradowskie!
Grupy warsztatowe o charakterze artystycznym i edukacyjnym działające przy wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym wzięły na swój warsztat JOSEPHA CONRADA i przygotowały własne wydarzenie, inspirowane jego twórczością. Będą czytania, projekcje wideo i instalacja.
Na początek lekcja CONRAD WPŁYWA?, czyli wszystko czego nie wiecie, ale chcielibyście dowiedzieć się o Josephie Conradzie Korzeniowskim.
Zapraszamy 13 grudnia 2017, od godz. 17.00, tego dnia CONRAD w różnych postaciach zawładnie teatrem!

W Programie…

Małe Dni Conradowskie są jednym z działań realizowanych w ramach programu
„CONRAD / SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grantu INSTYTUTU   KSIĄŻKI  „ROK CONRADOWSKI 2017”.
Współfinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Małe Dni Conradowskie

13 grudnia 2017, godz. 17.00 – 21.00 / Scena Kameralna

PROGRAM:

17.00 17.45 Lekcja CONRAD WPŁYWA / prowadzenie Łukasz Zaleski

18.00 – rozpoczęcie prezentacji czytań Conrada na Scenie Kameralnej i projekcja filmu conradowskiego

18.10 -18.40Czytanie: JUTRO / Trzeci Teatr, Grupa Zaawansowana

(w trakcie przerwy widzowie mogą w Bunkrze oglądać instalację Cieni Teatru)

19.00 19.30 – Czytanie: OPOWIEŚĆ / Grupa Robocza

19.45 20.30 – Czytanie autorskiego tekstu TUPINAMBARANA Justyny Nawrockiej / Warsztat 30+ Niedorośli

 

W trakcie przerw pomiędzy prezentacjami widzowie mogą w Bunkrze oglądać instalację Cieni Teatru.

20.30 – zakończenie czytań i kontynuacja zwiedzania instalacji CT przez chętnych/ Bunkier

Cena biletu: 1 GROSZ – liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja miejsc.

REZERWACJA BILETÓW:
Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01 (do 03); http://bilety.teatr.walbrzych.pl/