Zainspirowani, ale nade wszystko zaniepokojeni zniknięciem tekstów Josepha Conrada z kanonu obowiązkowych lektur szkolnych, postanowiliśmy w Teatrze Dramatycznym rozpocząć z nauczycielami, pedagogami oraz uczniami dyskusję, pytając po prostu CO CZYTAJĄ? Czy do lektury szkolnej można podejść twórczo, czytać świeżo, czy wpisanie na tę listę, czyni z niej ramotę z podpisem „nie tykać”?
Zorganizowaliśmy więc 1. Festiwal Teatru Lekturowego. Zapraszamy 12 grudnia br., od godziny 10:00!

TDSz zaprosił szkoły do udziału w przeglądzie inscenizacji lektur szkolnych, wybranych i przygotowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli. Zamiast bryków – angażująca wyobraźnię ściąga teatralna na deskach profesjonalnego teatru. Tytuły – do wyboru. Konfrontacja – konkursowa. Cel – zachęcić młodzież do poznawania kanonu, a nauczycieli – do twórczego z nim dialogu i wspólnej zabawy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało dziewięć grup z różnych szkół Wałbrzycha i Regionu, które staną w konkursowe szranki i zaprezentują swoje przedstawienia na scenie wałbrzyskiego Teatru w ramach 1. Festiwalu Teatru Lekturowego!

W programie:

1. FESTIWAL TEATRU LEKTUROWEGO
12 grudnia 2017 / 10.00 – 16.00 (17. 00)

10:00 / oficjalne otwarcie 1. FTL

  1. PSP 37 w Wałbrzychu / WSZYSCY JESTEŚMY OSKARAMI (na postawie OSKAR I PANI RÓŻA) / 20 min
  2. SP w Janowicach Wielkich / NIEWIARYGODNE PRZYGODY MARKA PIEGUSA / 20 min
  3. ZS 2 w Wałbrzychu / OPOWIEŚĆ WIGILIJNA / 25 min

ok.12.00 / PRZERWA

  1. SP nr 2 w Nowej Rudzie / LATARNIK / 30 min
  2. I LO w Dzierżoniowie / MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ / 10-15 min
  3. SP 2 w Nowej Rudzie / MAŁY KSIĄŻĘ / 30 min

ok. 14.00 / PRZERWA

  1. PG 13 w Wałbrzychu / ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK / 15-20 min
  2. LO 1 w Wałbrzychu / CZESŁAW MIŁOSZ / 30 min
  3. Energetyk / DZIADY cz. II (na podstawie) / 25-30 min

16.00 / PRZERWA NA OBRADY JURY

16.30- 16.45 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW i ZAMKNIĘCIE 1. FTL

Festiwal Teatru Lekturowego jest jednym z działań realizowanych w ramach programu
„CONRAD / SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grantu INSTYTUTU   KSIĄŻKI  „ROK CONRADOWSKI 2017”.
Współfinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.