PRZED NAMI 54. SEZON TEATRU DRAMATYCZNEGO.

Po dwu sezonach z wykrzyknikiem, „Szaniawski” wprowadza pytajnik.

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? – to hasło sezonu 2017/18. Opowiada o niezmiennych wartościach i czekaniu na zmiany. 

Tytuł 54. sezonu w Szaniawskim można rozumieć trojako.

W 1933 roku naziści z rozkazu Josepha Goebbelsa, zabronili wydawania dzieł Remarque’a i publicznie spalili jego książki. W sezonie NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? Teatr powróci do wielkiej literatury, opowieści założycielskich, mitów, kamieni milowych myśli filozoficznej oraz fundamentalnych pism politycznych. Powróci, by szukać w nich odpowiedzi na wyzwania współczesności – jak zwykle w „Szaniawskim” – w geście rozpaczy, podszytej ironią.

W innym sensie pytanie – czy NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? – stanowić ma ostrzeżenie przed konwencjonalnymi rozwiązaniami, utartymi ścieżkami i intelektualnym lenistwem. Teatr przeczuwa, że w nadchodzących latach potrzeba będzie sił i aktywnej kulturowej tarczy przeciwko projektom nowych barbarzyńców. W tym sensie tytuł NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? – będzie nawoływał do zmiany.

Wreszcie – NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? pytać będzie o nowy kanon, o to co już jest klasyczne, choć nadal nowoczesne. Jako twórcy rozpychać będziemy się wśród teatralnych i literackich kanonów, i dlatego obok adaptacji XIX-wiecznej powieści, obok wybitnego dramatu, zrobimy spektakl na podstawie 400-stronicowego komiksu, i kultowej strony internetowej.

Co nas czeka?

Oprócz odświeżonej identyfikacji wizualnej (autorstwa Mirka Kaczmarka), „Szaniawski” zaprasza do konstruowania nowego kanonu.

Streścimy dla Państwa lektury szkolne, tak, by chciało się je czytać. Oddamy się pod patronat Josepha Conrada. Zbudujemy PRACOWNIĘ EMPATII. Za pomocą ikonicznych postaci i wyraźnych motywów postaramy się nazwać lęki i nadzieje współczesności, szukając form dla klasycznej literatury (temat: obcy i strach – IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA), kontynuując poszukiwania bohaterów i antybohaterów w historii (temat: polityka historyczna – SIENKIEWICZ SUPERSTAR), konstruując nowe mity i wietrząc kanon (temat: faszyzm i odpowiedzialność – MAUZ), dyskutując z tradycją wielkich opowieści (temat: projekt Europejczyk – LORD JIM) i toposów (temat: uchodźca i przychodźca – KIEDY MÓJ TATA ZAMIENIŁ SIĘ W KRZAK).

WYDARZENIA I PREMIERY SEZONU NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN?

Na początek SHOWCASE i otwarcie roku CONRAD/SZANIAWSKI 2017, przygotowanego w ramach programu CONRAD 2017, który nada ton najbliższej jesieni w „Szaniawskim”.

Na Rok Conrada w Szaniawskim składa się sieć wzajemnie powiązanych działań, które odbudują nieco nadwątloną relację zarówno naszej Widowni i artystów z wielkim, nieznanym pisarzem nowoczesności – Josephem Conradem Korzeniowskim. Nie mamy w naszym kapitale kulturalny zbyt wielu partnerów o takim ostrym intelekcie, etosie, z tak nowocześnie zarysowaną mapą etycznych pytań.

Nie możemy sobie pozwolić, żeby nie dosłyszeć głosu Conrada.

Teatr ogłosił już konkurs dramaturgiczny CONRAD 21. PRO – na utwór sceniczny pozostający w strefie wpływów conradowskich – a zaprosi do szkolnego CONRAD 21. EDU – STRESZCZAMY SIĘ! – na działanie szkolne rewolucjonizujące podejście nauczycieli oraz uczniów do lektur i ich wszechobecnych „streszczeń”.

Rozpoczniemy nowy cykl TEATR LEKTUROWY i czytania STRESZCZAMY SIĘ! Na pierwszy ogień Albert Camus i pokrewna pisarstwu Korzeniowskiego słynna DŻUMA (Wojciech Faruga), a zaraz potem specjalne wydanie DKF-ów „Smejlis et Cetera”, poświęcone filmom inspirowanym twórczością Conrada, takim jak „Czas Apokalipsy” czy inspirujący „Obcy, ósmy pasażer Nostromo”.

Jesienią zaprosimy na XVIII DNI DRAMARURGII (E)MIGRACJE. CONRAD a w grudniu na premierę LORDA JIMA, w interpretacji Sebastiana Majewskiego i Macieja Podstawnego (w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie).

Dzięki konkursowi im. Jana Dormana i dzięki Instytutowi Teatralnemu, jesienią uczniowie wałbrzyskich szkół wraz z małą Todą 32-krotnie odbędą podróż z ogarniętego wojną kraju do ogarniętej niemocą Europy, w spektaklu szkolnym KIEDY MÓJ TATA ZAMIENIŁ SIĘ W KRZAK (w reżyserii Jakuba Skrzywanka, ze scenografią Agaty Skwarczyńskiej).

Kontynuując doświadczenia Teatralnej [De]Konstrukcji i TLeNu przygotujemy demokratyczny, partycypacyjny spektakl w PRACOWNI EMPATII – WCZUJ SIĘ! (Dorota Ogrodzka, Dorota Kowalkowska i Sebastian Świąder) z artystycznej inspiracji Sary Thom z Kolektywu Gob SQUAD!

ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA (Magdy Miklasz) będzie miała drugą premierę na Dużej Scenie.

Wałbrzych jest laboratorium młodych twórców i aż dwu artystów zadebiutuje na scenie „Szaniawskiego” – inspirując się dwoma kanonicznymi klasykami. IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA będzie debiutem Grzegorza Jaremki a MAUZ wg słynnego komiksu o holocauście i postpamięci – wyreżyseruje Mirek Kaczmarek.

Wiosną do Wałbrzycha powrócą znakomicie przyjęci w sezonach POWODZENIA, KOWBOJU! i NO PROBLEM! Aneta Groszyńska, Jan Czapliński i Jakub Skrzywanek, by pomajstrować przy polityce historycznej. Tej najnowszej (DUCHOLOGIA POLSKA wg fanpage’u i książki Olgi Drendy – z tekstem autorstwa Pawła Soszyńskiego i scenografią Anny-Marii Karczmarskiej) i tej odleglejszej, lecz nadal kluczowej (ZAPOLSKA II: SIENKIEWICZ SUPERSTAR).

Na koniec sezonu z Dominiką Knapik przeczytamy na nowo MAŁĄ SYRENĘ Andersena, baśń o okrucieństwie, ciele i naturze miłości.

Będziemy jeździli na festiwale, zapraszali naszych widzów do rozmowy, poszukiwali platform porozumienia i budowali mosty – tak rozumiemy misje teatru publicznego. Naszym widzom damy narzędzia ułatwiające komunikację z twórcami współczesnych tekstów i spektakli, by nikt w „Szaniawskim” nie poczuł się sam.

Nie będziemy udawać, że nic nas nie dzieli.

Będziemy nawoływać do zmian.

Czy już nie dość długo NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN?

EDU WPŁYWA? EDUKACJA I WYDARZENIA KONTEKSTOWE SEZONU NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN?

Hasłem towarzyszącym działaniom edukacyjnym i kontekstowym w 54. Sezonie „Szaniawskiego” NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN? będzie – również opatrzone znakiem zapytania – hasło EDU WPŁYWA?

Za jego pomocą zapytamy „gdzie jesteśmy w geografii” społecznej wspólnoty, co wspólnotę buduje oraz jakie doświadczenia i kompetencje kulturowe nas łączą. Przyjrzymy się lokalnej i globalnej kondycji człowieka. Z podejrzliwością, ale i zaangażowaniem spojrzymy na kanon (m.in. lektur szkolnych), podejmiemy wyzwanie wzajemności i empatii – a wszystko pod symbolicznym patronatem Josepha Conrada, do którego twórczości i przenikliwego spojrzenia na „stary świat” będziemy się odwoływać.

Nadal będziemy zapraszać na czytania najnowszej literatury polskiej (PRZE)CZYTANI NA BIAŁO, na czytania i warsztaty dla dzieci SIOSTRanki, czyli kooperację Wydawnictwa Dwie Siostry z „Szaniawskim”, na PERFORMANSE POETYCKIE, erudycyjny ale punkowy DKF „Smejlis et Cetera”, na nowe, przewrotne STRESZCZAMY SIĘ!,

Zaprosimy na premierę PRACOWNI EMPATII, stworzoną z amatorami, ale w pełni profesjonalną, do OTWARTYCH PRACOWNI, do 6 sześciu grup teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów, otwartych dla najmłodszych i najstarszych widzów, którzy poważnie myślą o pracy na scenie.

Młodych twórców wspieramy w SZKOLE OTWARTYCH REZYDENCJI TEATRALNYCH. SZORT, dając młodym artystom możliwość płatnych praktyk i akredytacji teatralnych – asystentur (reżyserskich, scenograficznych, kostiumograficznych) warsztatów mistrzowskich z aktorami i innymi twórcami teatru (master class), opieki pedagogicznej (kiedy uznani twórcy sprawują pieczę nad debiutantami).

Ponadto – powrócą nasze podstrony EDU, materiały kontekstowe, filmy, debaty, spotkania z twórcami – i nadal zamieniać będą nasze Foyer w Forum, kulturalne serce wspólnoty Wałbrzyszan i artystów z całej Polski.

Wspólnota, wykluczenie, obcość, dialog to główne tematy, które chcemy objąć refleksją w zaplanowanych działaniach teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki teatralnej, skierowanych do wszystkich pokoleń i grup widzów.

Znamy odpowiedź na to pytanie, ale prowokacyjnie chcemy zapytać: czy EDU WPŁYWA?

Zapraszamy do Wałbrzycha.