WARSZTAT 30+ NIEDOROŚLI w składzie: Ewa vel Viola, Janina Chochłakiewicz, Michał Cetera, Agnieszka Małecka, Elżbieta Wyrwisz-Kwiatkowska, Anita Kupniewska, Sandra Kopyt, Krzysztof Kowalski, Maciej Szmugilan, Krzysztof Baranowski, Paweł Gugała oraz Magda Głocka (wiolonczela)