Obsada:

Roksana Arabudzka
Janina Chochłakiewicz
Olga Jabłońska
Janina Kindzierska
Sandra Kopyt
Agnieszka Małecka
Julia Prętkowska
Sylwia Sergio
Krzysztof Baranowski
Karolina Lewis
Michał Lipka
Artur Waśniowski

Muzyka: Magda Głocka

Foto: Justyna Nawrocka