Z wielką radością informujemy, że nasz wniosek złożony w  programie  MYŚL W RUCHU 2016, organizowanym  przez Instytut Muzyki i Tańca, otrzymał dofinansowanie!

Dzięki przyznanej  kwocie w wysokości  43 427,50 zł Teatr Dramatyczny zrealizuje trwający od czerwca do października projekt edukacji tanecznej dla młodzieży: PORUSZYCIELE#WAŁBRZYCH.

Młodzież z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii, Centrum Aktywności Lokalnej oraz z wybranych wałbrzyskich szkół będzie uczestniczyć w pionierskim w skali miasta  projekcie z udziałem tancerzy i choreografów z Wałbrzycha i całej Polski.

Projekt obejmie zajęcia praktyczne i teoretyczne, naukę rożnych stylów tańca,  lekcje z historii tańca i oglądanie spektakli teatrów tańca na żywo. Poruszyciele#Wałbrzych to wielkie przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczno-społeczne, które zakończy się stworzeniem finałowej instalacji tanecznej z udziałem wszystkich uczestników.

Wałbrzyskimi partnerami  projektu są Magdalena i Wanda Radłowskie z „Dawki Energii”, Szkoła Tańca CORDEX oraz  Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. Obok wałbrzyskich pedagogów tańca zobaczymy także niezależnych twórców: Izę Szostak, Martę Ziółek, Katarzynę Zielonkę, Maćka Prusaka oraz Pawła Sakowicza.

Kuratorami programu są: Paweł Sakowicz – choreograf i Dorota Kowalkowska – pedagog teatru TDSz.
Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2016