„Poznajmy się! TEATR + SZKOŁA” to skierowany do nauczycieli projekt z zakresu pedagogiki teatru, badający edukację teatralną w szkołach. Składa się on z dwóch części: badawczej i warsztatowej. W pierwszym etapie prosimy nauczycieli prowadzących lekcje pospektaklowe (rozmowy, pogadanki, dyskusje, warsztaty itp.) o zgodę na udział w obserwacji tego typu zajęć. W drugim – zapraszamy wszystkich chętnych Pedagogów do udziału w cyklu warsztatów zbudowanych wokół spektaklu ZAPOLSKA SUPERSTAR (JAK PRZEGRYWAĆ, ŻEBY WYGRAĆ).
Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w różnorodne, niesztampowe narzędzia do rozmowy o oglądanych spektaklach, zachęcenie do włączania nowych metod interpretowania przedstawień, (innych niż dyskusja, rozmowa, pisanie recenzji).

Integralną częścią spotkań będą rozmowy skoncentrowane na budowaniu w teatrach oferty edukacyjnej pomocnej dla pedagogów. W ten sposób uczestnicy projektu będą mogli przyczynić się do kształtowania oferty edukacyjnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Projekt potrwa od marca do czerwca 2016.

W trakcie cyklu nauczyciele:

– poznają metody pedagogiki teatru (możliwe do wykorzystania w omawianiu innych, nieteatralnych tematów);

– uczą się pisać autorskie scenariusze lekcji pospektaklowych;

– wspólnie opracowują broszurę edukacyjną do wybranego przedstawienia.

 

STARTUJEMY W MARCU:

  • 4 III / Cegielnia (Budynek Adm.)

17.00 – badanie z udziałem nauczycieli (wywiad grupowy), wprowadzenie do założeń projektu (Katarzyna Piwońska)

19.00 – nauczyciele oglądają ZAPOLSKA SUPERSTAR

  • 5 III / Duża Scena

10.00 –14.00 – warsztaty dla nauczycieli do spektaklu ZAPOLSKA SUPERSTAR – prowadzenie: Katarzyna Piwońska i Dorota Kowalkowska

  • 6 III / Duża Scena

10.00 –14.00 – warsztaty dla nauczycieli dotyczące metod pracy wokół spektaklu na lekcji

Koordynacja: Katarzyna Piwońska, Dorota Kowalkowska (współpraca TDSz)

Zapisy prowadzone są do 1 III 2016 u Pedagoga TDSz: dorotakowalkowska@gmail.com / tel. 74/ 6488315

Projekt jest realizowany w ramach otrzymanego przez Katarzynę Piwońską Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pedagogika teatru – w ostatnich latach ta dziedzina edukacji teatralnej rozwija się bardzo prężnie, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. Jej metody umożliwiają budowanie lepszego porozumienia między twórcami teatralnymi, dziełem a widownią. Pedagodzy teatru wychodząc od materii spektaklu, pomagają znaleźć wspólną przestrzeń między rzeczywistością sceniczną a rzeczywistością odbiorcy sztuki. Pozwala to na dochodzenie do wiedzy poprzez doświadczanie i samodzielne odkrywanie rozwiązań, a nie przez podawczy model przekazywania wiadomości. Dla teatrów to okazja do aktywnego spotkania z widzami, poznania ich odbioru przedstawień i rozwoju instytucji w dialogu z publicznością. Dzięki udziałowi w warsztatach widzowie (w przypadku tego projektu będzie to środowisko szkolne) poznają w praktycznym działaniu język współczesnego teatru, dzięki czemu pełniej go rozumieją, ale też mają okazję do wyrażania i poszerzania własnej perspektywy na sprawy poruszane w sztuce.

Komentarze widzów:

  • Mam za sobą trzy dni intensywnej pracy zespołowej wokół spektaklu „Zapolska…”. Dziękuję Dorocie Kowalkowskiej i Kasi Piwońskiej za stworzenie niezapomnianej atmosfery w czasie spotkania, stworzenie kreatywnej przestrzeni dla działań uczestników i bogactwo merytoryczne warsztatów.
    Janina Chochłakiewicz