Inauguracja 52. sezonu artystycznego 2015/2016 odbędzie się 10 września, w czwartek, o godz. 18.00
i połączona będzie z otwarciem zmodernizowanego dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru. W programie m.in.: zwiedzanie odnowionych obiektów, udział we fragmentach prób spektakli premierowych („Szkoła żon” reż. Łukasz Witt-Michałowski, „Zapolska superstar (czyli jak przegrywać żeby wygrać)” reż. A. Groszyńska). Muzykę na żywo zapewni Trio Pawła Stuczyńskiego.