Z dumą zapraszamy na pierwszą powakacyjną KANAPĘ TEATRALNĄ.
W programie wieczór autorski Adama Wolańczyka, nestora wałbrzyskiej sceny.
Znany doskonale aktor tym razem w roli poety: autora tomiku poezji MIEDZY WIERSZAMI (wydanego dzięki hojności Drukarni POLDRUK).
Pan Adam, w towarzystwie aktorki Barbary Ziółkowskiej, przeczyta swoje utwory, zaś wieczór uświetni występ byłych wałbrzyskich górników.
Kanapa Teatralna z Adamem Wolańczykiem otwiera SENIORALIA 2015.
21 września 2015 / poniedziałek / godz. 18.00 / wstęp wolny