„Teatralna [de]KONSTRUKCJA VII plus” nabiera rozpędu, jesteśmy już po prezentacji spektaklu BALLADYNA. Kwiaty ciebie nie obronią przed nami  NA BOGA!.

W tym roku projekt realizujemy we współpracy Zespołem Szkół nr  1   w Wałbrzychu.
Projekt „Teatralna [de]KONSTRUKCJA VII plus” – to cykl działań edukacyjnych, realizowanych przez wałbrzyski Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego skierowany  do młodzieży oraz nauczycieli mający  na celu zwiększenie ich kompetencji kulturalnych, poprzez zapoznanie uczestników z procesem kompleksowego powstawania dzieła teatralnego.

W pierwszej fazie wielomiesięcznego programu, uczniowie i pedagodzy uczestniczą w licznych warsztatach, obejmujących poznawanie teorii teatru, działania aktorskie, świadome i krytyczne oglądanie spektakli, spotkania  z artystami. W fazie drugiej, obie grupy, wspierane przez zawodowych realizatorów i pedagogów teatru, tworzą własne wypowiedzi teatralne, w oparciu o tytułową  [de]KONSTRUKCJĘ spektaklu „Męczennicy” w reż. Anny Augustynowicz. Finałowe:  szkic sceniczny ( w wykonaniu uczniów) i akcja performerska (z udziałem nauczycieli) zostaną zaprezentowane w listopadzie 2015 roku w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i innej wybranej przestrzeni publicznej.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.