Czy nauczyciele wiedzą wszystko o „Balladynie”? Kto kogo zabił? Gdzie się czai zło? Jak naprawdę potoczyła się TA historia i kto kogo wpuszcza w maliny?

W dniach 21 i 22 lutego 2015 NAUCZYCIELI zapraszamy na warsztaty teatralno-performatywne, inspirowane „Balladyną” Juliusza Słowackiego i nadchodzącą premierą tego dzieła w reżyserii Wojciecha Farugi.

Punktem wyjścia dla weekendowych zajęć stanie się tekst i sposób jego funkcjonowania w kanonie szkolnych lektur. Celem warsztatów będzie podjęcie wybranych wątków z tekstu Słowackiego oraz poddanie go wspólnemu eksperymentowi myślowemu i teatralnemu.

Warsztaty będą oparte przede wszystkim na praktycznych działaniach performatywnych, pracy z tekstem, ciałem, przestrzenią, zadaniach grupowych.

Warsztaty poprowadzą Dorota Ogrodzka i Zofia Wronka ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru w Warszawie.

Zajęcia będą odbywać się od godz. 10.00 do 18.00 (o godz. 14.00 przerwa na obiad we własnym zakresie). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Chętnych obowiązuje obecność podczas całego weekendu.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Współpracy z Publicznością: 74 648 83 01. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy proszeni są o wygodne strój i obuwie.

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu „Klasyka Żywa”.

 


Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Celem Konkursu jest wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieranie po­szukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.

W Konkursie biorą udział zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe realizacje polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymały dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonała Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji na stronie: www.klasykazywa.pl

Produkcja spektaklu „BALLADYNA” została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

O PROWADZĄCYCH:

Dorota Ogrodzka – performerka, pedagog teatru, reżyserka. Założyła i prowadzi w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Młodą Scenę. W 2012 roku wyreżyserowała w TPB spektakl „Oburzajcie się!”, w 2013 spektakl „Skąpo”, który miał premierę na Ogólnopolskim Festiwalu Prapremier. Jest członkinią Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, w ramach którego realizuje projekty edukacyjno – artystyczne, prowadzi warsztaty dla nauczycieli, młodzieży, dzieci. Doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej, gdzie prowadzi zajęcia o teatrze,  z zakresu teorii widowisk oraz poświęcone kulturze współczesnej.

 

Zofia Wronka – performerka i animatorka, studentka Pedagogiki UW i specjalizacji Animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej. Członkini kolektywu Performeria Warszawy działającego przede wszystkim w przestrzeni miejskiej. Prowadzi warsztaty, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Działa z Teatrem Węgajty i gra w lokalnym zespole Haz Beszkwej (Wesele. Domena publiczna 2009, Iwona – poślubiona 2010). W swoich wcześniejszych poszukiwaniach ukończyła zajęcia w Studio Theatre Acting Conservatory w Waszyngtonie (2007).

http://klasykazywa.pl/

http://www.mkidn.gov.pl/

http://www.instytut-teatralny.pl/

http://www.250teatr.pl/