Carsten Brandau opowie o swoich doświadczeniach w projekcie „TatSch” (Autorzy teatralni spotykają się ze szkołą), w ramach którego prowadzi warsztaty w szkołach i pisze wspólnie z uczniami sztuki teatralne.