Po co młodzi ludzie mogą chcieć przyjść do teatru? Dlaczego mieliby tu zostać? Jak budować dla nich repertuar? Jakie formaty pedagogiczne stosować? Dr K. Loch opowie o doświadczeniach prowadzenia teatru dla młodzieżowej grupy docelowej na przykładzie
tjg. theater junge generation w Dreźnie.