marta

doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku. Współpracuje z miesięcznikiem „Didaskalia”, „Notatnikiem Teatralnym” oraz „Dwutygodnikiem”. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.