magdastudentka III roku Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalizacją Creative Writing na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako dziennikarka współpracowała między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Notatnikiem Teatralnym”, tygodnikiem „Newsweek”, miesięcznikami „Znak” i „Lampa”.