Barbara  Kantel na przykładach spektakli z Junges Schauspielhaus Düsseldorf przedstawi rozmaite dramaturgiczne i estetyczne założenia teatru jako laboratorium społecznej wyobraźni oraz zajmie się dokumentalnymi projektami teatralnymi, które w ostatnim czasie odgrywają coraz istotniejszą rolę  w teatrze dla dzieci i młodzieży.