henning

jest wicedyrektorem Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Bundesrepublik Deutschland (Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec; www.kjtz.de) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Studiował germanistykę i historię w Hamburgu. Od roku 1981 do 1989 pracował jako dramaturg w teatrach w Coburgu, Osnabrück i Bremie. Obecnie jego praca skupia się głównie na promocji dramaturgii oraz autorów teatralnych jak również na międzynarodowej wymianie w teatrze dla dzieci i młodzieży. Jest członkiem komisji działu teatralnego Instytutu Goethego jak również przewodniczącym „Interplay Europe”, stowarzyszenia zajmującego się promocją młodych europejskich dramatopisarzy. Opublikował wiele książek o literaturze dramatycznej dla młodych odbiorców. Jest również wydawcą serii Biblioteka Teatralna w Klett Verlag.