barbara

studiowała teatrologię, filmoznawstwo i kulturę mediów, anglistykę i historię w Berlinie, a dodatkowo zdobyła również kwalifikacje pedagoga tańca, pedagoga teatralnego i terapeuty w dziedzinie terapii przez teatr. Pracowała jako pedagog teatralny i dramaturżka we Freie Szene Berlin. Od roku 1990 pracowała jako pedagog teatralny i reżyserka w Hanowerze, najpierw w Landesbühne Niedersachsen, a od roku 1996 kierowała działem edukacji w Niedersächsisches Staatstheater. W Schauspiel Hannover stworzyła dział teatru dla młodzieży i pełniła w nim obowiązki dyrektora. Jest też nauczycielką akademicką na kierunku „Gra sceniczna” na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze. Od 2009 do 2011 kierowała Junges DT w Deutsches Theater Berlin, od 2011 do 2014 była dyrektorem artystycznym Junges Schauspielhaus Düsseldorf, gdzie m.in. była dramaturgiem przy realizacji spektaklu dla młodzieży Black Box Schule: They expect you to pick a career w reżyserii Olivera Frljića. Obecnie niezależna dramaturżka.