NA BOGA! w reży­serii Marcina Libera

Spektakl, który zdobył osiem festi­wa­lowych nagród!

 

Media o spek­taklu: „Bóg umarł” – Liber – Aleksandra Skorupa, Teatr dla Was

„Na Boga!” gramy: 29 i 30 marca, godz. 18.00

WIELCY INNI: JEZUS, GOMBROWICZ, OSIECKA Stand-​​up MIROSŁAWY ŻAK
tekst: Jacek Kozłowski

 

Zapraszamy do lektury:
„O miłości własnej” – Kamil Robert Reichel – teatralia.com.pl

Stand-​​up gramy: 28 marca, godz. 19.00