W związku z marcowymi zmianami reper­tuaru infor­mujemy, że zwrotu biletów, zaku­pionych na odwołane spek­takle: VOLARE w reż. Marcina Wierzchowskiego (14 – 16 i 28 – 30.03.2014r.) oraz WIELCY INNI Stand–up Mirki Żak (29 – 30.03.2014r.) można dokonać w kasie bile­towej teatru, która czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w dniach i godzinach, w których planowana była prezen­tacja odwo­łanych spektakli.

Więcej infor­macji udziela Biuro Współpracy z Publicznością pod nr tel.: 74 664 96 95.