Za nami czwarty odcinek SZANIAWINGU pt.: SZANIAWSKI PONAD NARODAMI.
Tym razem opowiadanie ZEGARY Jerzego Szaniawskiego czytali przedstawiciele mniejszości narodowych.
W ten sposób chcąc udowodnić, że sztuka jest ponad narodami. Z okazji jubi­leuszu 50-​​lecia arty­stycznej dzia­łal­ności Teatru Dramatycznego realizujemy projekt SZANIAWING, czyli cykliczne, otwarte dla mieszkańców miasta, czytania tekstów Jerzego Szaniawskiego odbywające się w każdy ostatni czwarty czwartek miesiąca. Do wspólnego czytania dzieł patrona Teatru, służącego kompleksowemu poznaniu  jego twórczości w sezonie jubileuszowym,  zapraszamy różne grupy zawodowe, wiekowe, „tematyczne”.


fot. R. Wyszyński

[ więcej ]