Zain­te­re­so­wanych praktyką teatralną zapra­szamy na warsztaty aktorskie prowa­dzone przez reżysera Piotra Ratajczaka i aktora Piotra Mokrzyckiego. Planowane w trybie regu­larnych wielo­mie­sięcznych spotkań zajęcia prowadzić będą do stwo­rzenia autor­skiego spek­taklu wyło­nionej grupy twórców-​​amatorów. Zapraszamy dorosłych, młodzież studencką i licealną.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE odbędzie się we środę, 29 stycznia 2014 o godz. 17.00 we foyer Teatru.

Więcej informacji pod numerem:74 648 83 15 lub adresem: literacki@teatr.walbrzych.pl

ZAPRASZAMY!