W se­zonie 2012/​2013 !zapooomnij? zrealizowaliśmy:

więcej…

7 spek­takli premierowych:

 • #dziadytekst,  reżyseria: Michał Kmiecik, pre­miera: 15.12.2012 ,SK
 • BETLEJEM POLSKIE tekst,  reżyseria: Wojciech Faruga, pre­miera: 5.01.2013, DS
 • DOBRE WIADOMOŚCItekst: Sebastian Buttny, Piotr Głowacki, reż. Piotr Głowacki, pre­miera: 01.03.2013, DS
 • BOHATERKI – tekst: Michał Buszewicz, reżyseria: Ewelina Marciniak, pre­miera: 08.03.2013, SK
 • NA BOGA! – tekst: Jarosław Murawski, reż. Marcin Liber, pre­miera: 20.04.2013, DS
 • MIASTO DUCHÓW – spek­takl ple­ne­rowy, współprodukcja MIASTO WAŁBRZYCH
  tekst: Piotr Rowicki, re­ży­seria: Arkadiusz Buszko, pre­miera 02.06.2013 Amfiteatr
 • DOM AKTORAwał­brzyski se­rial ka­ba­re­towy, tekst i reżyseria: Michał Walczak, pre­miera: 28.06.2013, Restauracja Malibu

Premiera ósmego spektaklu sezonu 2012/2013 ZNIKAJĄCE SZKOŁY, tekst: Hermiona G. pod pre­tek­stem twór­czości Terry'ego Pratchetta, reż. Paweł Świątek odbędzie się 6 września 2013, SK

4 projekty performatywne:

 • BETLEJEM NA KONIEC ŚWIATA – 6 pokazów: premiera: 21.12.2012, DS
 • KONSTYTUCJA RP – tekst: Konstytucja III RP, przy­go­to­wanie: Łu­kasz Duda, pre­miera: 4.05 2013, DS
 • POSTULATY SIERPNIA – tekst: 21 po­stu­latów Sierpnia 1980, przy­go­to­wanie: Łu­kasz Duda,
  pre­miera: 11.05.2013, Mieszkanie Iglaków
 • W SAMO POŁUDNIEreżyseria: Wojciech Ziemilski,  pre­miera: 07.06.2013, DS

…. a także szereg innych działań artystycznych:

 • 13 wy­jaz­dów fe­sti­wa­lo­wych: graliśmy  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Koszalinie, Olsztynie, Bytomiu, Tychach, Jedlinie-Zdroju
 • udział w projekcie TEATR: POLSKA – 16 prezentacji  w 11 miejscowościach Dolnego Śląska
  i Opolszczyzny spektaklu Świadectwa wzlotu Upadku Wzlotu Wzlotu Wzlotu Upadku i tak dalej Antka Kochanka w reż. Sebastiana Majewskiego
 • XIII Dni Dramaturgii NA DALEKIEJ UKRAINIE/U DALJEKIJ UKRAINI
  pre­miera część I: 13 i 14 października 2012 / 4 pokazy
  premiera część II: 19 – 20 października 2012 / 2 pokazy
 • X Jubileuszowe Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne: 15 – 24 li­sto­pada 2012
  wraz z VII Wałbrzyskim Pomostem Teatralnym i 11. Wałbrzyską Sceną Festiwalu WROSTJA
  sfi­nan­so­wane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • projekt edukacyjny Teatralna [de]KONSTRUKCJA IV we współpracy z Gminnym Zespołem Szkół Nr 2 w Wałbrzychu, fi­nan­so­wany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • X DNI MŁODEGO TEATRU: Część pierwsza –  11 czerwca  2013, Część druga – 24 czerwca 2013
 • 26 spotkań artystycznych z zespołem i realizatorami wałbrzyskiego Teatru w ramach cyklu ODBIERZ SWÓJ PREZENT OD… odbywających się zawsze w czwartki
 • 9 poniedziałkowych spotkań wałbrzyskich artystów i twórców na  KANAPIE TEATRALNEJ
 • wy­da­rzenia przybliżające Teatr i  in­te­gru­ją­ce spo­łecz­ność lo­kalną: INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO  2012/2013,  4. TEATRALNA BEZSENNOŚĆ, Teatralne WARSZTATY BEZ MAMY I TATY, TEATR OD KUCHNI, DOTKNIJ TEATRU, PARADA DUCHÓW.

NAGRODY:

 • Spektakl BETLEJEM POLSKIE  w reż. Wojciecha Farugi otrzymał  wyróżnienie zespołowe dla realizatorów w XIX KONKURSIE NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.
 • Andrzej Kłak zdobył  na V Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia
  w Krakowie Nagrodę za Drugoplanową Rolę Męską w spektaklu O DOBRU
  w reż. Moniki Strzępki.
 • W Plebiscycie Gospodarczym "MUFLONY 2012" Teatr otrzymał sta­tu­etkę MUFLONA w ka­te­gorii Najlepsza Usługa Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 • Ryszard Węgrzyn – aktor wałbrzyskiego Teatru – laureat Konkursu Profesjonaliści Forbes 2013 z województwa dolnośląskiego w kategorii AKTOR