Znikające szkoły

Hermiona G. pod pre­tek­stem twór­czości Terry'ego Pratchetta

re­ży­seria: Paweł Świątek

sce­no­grafia: Karolina Mazur

Obsada:
Angelika Cegielska, Karolina Krawiec, Irena Wójcik, Ewelina Żak, Mirosława Żak

czas trwania spektaklu
pre­miera 21 czerwca 2013r.,
godz. 19.00
Scena Kameralna

Zapraszamy na Akademię Dziękczynną Niewidocznych Akademików z okazji znik­nięcia szkół.
W pro­gramie wy­kłady i po­dzię­ko­wania, a także partie liryczne.

Do wy­boru m.in:

więcej…