Z przyjemnością informujemy, że z dniem 4 czerwca 2013 roku powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego, które będzie działało na rzecz wałbrzyszan, Wałbrzycha i oczywiście naszego Teatru.
Dlatego też wszystkie osoby złaknione kultury, chcące włączać się w inicjatywy o charakterze artystyczno – edukacyjnym gorąco zachęcamy do nawiązania dialogu!

Siedzibą STS jest Teatr, mieszczący się przy Placu Teatralnym 1, tel.: 74 664 96 95, e-mail: biuro@teatr.walbrzych.pl

Załączniki:
1/ statut STS
2/ członkowie STS
3/ wpis do KRS 1, 2, 3, 4