Trzy wnioski złożone przez Teatr Dramatyczny otrzymają w 2013 roku dodatkowe finansowanie w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury. Będą to: XI Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, projekt "Wałbrzych: Żadnych Herosów – 50. Sezon Teatru Dramatycznego" oraz rozbudowa infrastruktury służącej pokazom plenerowym "Światło na place".
Łączna suma dotacji wynosi 210 tysięcy złotych.