20 marca Teatr Dramatyczny podpisał umowę z III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu w sprawie realizacji projektu TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA V . Dzięki temu obie placówki rozpoczną kilkumiesięczną ścisłą współpracę związaną z edukacją teatralną.
Zadanie realizowane będzie w dwu fazach. W fazie pierwszej młodzież uczestniczyć będzie w spektaklach i wydarzeniach teatralnych oraz zrealizowanych warsztatach teoretycznych i aktorskich. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego rozpoczną się prace przygotowawcze szkicu scenicznego – etiudy powstałej w oparciu o zdekonstruowany spektakl z repertuaru Teatru. Premiera szkicu planowana jest na 5 grudnia 2013 roku.

Projekt realizowany jest w ramach do­tacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.