Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 października br. zmarł Wowo Bielicki – reżyser, scenograf, scenarzysta, animator kultury, aktor, wieloletni dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Wowo (Włodzimierz) Bielicki urodził się 16 stycznia 1932 roku w Warszawie. Studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie współzakładał studencki kabaret „Bim-Bom”. Przez wiele lat pracował jako scenograf Teatru Telewizji, a także konsultant scenograficzny filmów fabularnych. Funkcję kie­rownika artystycznego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu objął 10 maja 1988 roku, funkcję dyrektora naczelnego – 1 lutego 1989 roku i pełnił ją do 2000 roku. W tym czasie zrealizował szereg popularnych spektakli, m.in. Emigrantów Sławomira Mrożka, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Operę za trzy grosze Bertolda Brechta, a także powołał scenę impresaryjną i zainicjował działania edukacyjne.

Bliskim zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Komentarze widzów:

  • Wowo był wieloletnim przyjacielem naszego muzeum, z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego odejściu. Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako wspaniały twórca, scenograf najpiękniejszych wystaw „Huculszczyzna”, „Dumy hetmańskie”, „Jan III Sobieski Castrum Doloris” i „Epoka Pana Tadeusza” – a przede wszystkim ciepły, radosny, energiczny i twórczy człowiek i przyjaciel.