1. KARNET jest dokumentem na okaziciela
2. KARNET uprawnia do wejścia na pięć spektakli własnych Teatru
3. Dla posiadaczy KARNETÓW Teatr rezerwuje najlepsze miejsca na widowni – IV rząd
4. Koszt KARNETU to 75 zł
5. Do zakupu KARNETU uprawnieni są zarówno widzowie indywidualni, jak również zakłady pracy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji:
– osobiście w Biurze Współpracy z Publicznością Teatru przy pl. Teatralnym 1 [od wtorku do piątku w godz. 08:00 do 18:00]
– telefonicznie w Biurze Współpracy z Publicznością Teatru pod nr telefonu 74 664 96 95 [w poniedziałki od 08:00 do 15:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 08:00 do 18:00]
– mailowo, pisząc do Biura Współpracy z Publicznością:biuro@teatr.walbrzych.pl
6. Po dokonaniu rezerwacji KARNETU widz otrzymuje mailowo informację z terminem zakupu i odbioru KARNETU
7. Zakupu KARNETU można dokonać wyłącznie przelewem, wpłacając odliczoną kwotę na konto bankowe Teatru BZ WBK 1 Oddział w Wałbrzychu 92 1090 2271 0000 0005 8400 0314
8. Miejscem odbioru KARNETU jest kasa biletowa Teatru Dramatycznego
9. KARNET ważny jest do końca sezonu artystycznego 2012/ 2013 – do 30 czerwca 2013 roku
10. Posiadacze KARNETÓW otrzymują bezpłatne zaproszenia na zamknięte próby generalne. O możliwości otrzymania zaproszenia decydować będzie kolejność zgłoszeń (maksymalnie 6 zaproszeń). O próbach posiadacze KARNETÓW będą informowani drogą mailową.
.

REALIZACJA KARNETU

1. Posiadacz KARNETU swe przybycie do Teatru powinien zgłosić minimum jeden dzień roboczy przed wybranym spektaklem, dzwoniąc do Biura Współpracy z Publicznością pod nr tel.: 74 664 96 95.
2. Posiadacz KARNETU po przybyciu do Teatru powinien zgłosić się do kasy biletowej w celu odnotowania przez kasjera zrealizowanego spektaklu.