NOWE WARSZTATY TEATRALNE DLA DOROSŁYCH – NABÓR!

Zain­te­re­so­wanych praktyką teatralną zapra­szamy na warsztaty aktorskie prowa­dzone przez reĹźysera Piotra Ratajczaka i aktora Piotra Mokrzyckiego. Planowane w trybie regu­larnych wielo­mie­sięcznych spotkań zajęcia prowadzić będą do stwo­rzenia autor­skiego spek­taklu wyło­nionej grupy twórców-​​amatorów. Zapraszamy dorosłych, młodzieĹź studencką i licealną.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE odbędzie się we środę, 29 stycznia 2014 o godz. 17.00 we foyer Teatru.

Więcej informacji pod numerem:74 648 83 15 lub adresem: literacki@teatr.walbrzych.pl

ZAPRASZAMY!

Ostatnio skomentowane:


    Fatal error: Call to undefined function bwp_get_recent_comments() in /home/users/teatr/public_html/wp-content/themes/teatr/niu-sidebar.php on line 142