Krzysztof Kobielec
kierownik Biura Współpracy z Publicznością
k.kobielec@teatr.walbrzych.pl
74 664 96 95
 

najłagodniejszy opiekun neofitów, adeptów „cieniobycia” oraz wszystkich znajomych i przyjaciół królika, barwnie wprowadzający w świat Teatru, niestrudzenie wciągający Cienie w krąg działań parateatralnych, promocyjnych i edukacyjnych. Wytrwały poszukiwacz nowych twarzy i pomysłów. Twórca atrakcyjnych programów edukacyjnych, teatralny gawędziarz