Zostawcie Polskę w spokoju!  – Agata Iżykowska, teatralia.com.pl

Karasie! – Henryk Mazurkiewicz, teatralny.pl

Karasie – Witold Mrozek, dwutygodnik.com

„Iwona”, czyli współczesna przemoc – Beata Guczalska, Didaskalia Gazeta Teatralna

„Radom nie jest poematem nawet o poranku”. A jednak… –  Jacek Wakar, Kultura Liberalna

Iwona – niekoniecznie – Księżniczka Burgunda – Jan Gruca, Dziennik Teatralny Radom

Każdy ma swoje grzeszki – Magdalena Karasek, Festiwalowa – Gazeta Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego

Dwa przedstawienia – chyba o kobietach – Łukasz Drewniak, teatralny.pl