TRZECI TEATR – warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone są w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu od 2002r. Powstające w tym czasie formacje uczestników występowały pod różnymi nazwami (Teatr Edukacyjny, Młodzieżowe Studio Teatralne „Czarna Sala”, Magazyn Wyrobów Teatralnych), przyjmując ostatecznie w 2007r. miano „TRZECI TEATR”. Nadrzędnym celem prowadzonych w ramach warsztatów zajęć jest wychowanie i kształcenie do teatru i „do życia” poprzez teatr. Zajęcia prowadzone są systematycznie dwa razy w tygodniu – w sumie 10 godzin zajęć tygodniowo – a przeciętny uczestnik bierze w nich udział średnio przez 3-4 lata. Ta strategia pozwala przekuwać pasje uczestników pasje teatralne w konkretne umiejętności. Zgłębiając tajniki warsztatu teatralnego, konstrukcji scenariusza i metaforyki znaków teatralnych, młodzież uczy się analizy i rozumienia komunikatów z różnych systemów semiotycznych, ponadto pozbywa nieśmiałości, uczy wystąpień publicznych, stymuluje własną kreatywność.

Zajęcia grupy Trzeciego Teatru prowadzone są przez reżysera i pedagoga Grzegorza Stawiaka. Zespół pracuje w dwóch grupach: zaawansowanej i adeptów.

GRZEGORZ STAWIAK – instruktor, animator i pedagog teatru. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1980 r. prowadzi amatorskie zespoły teatralne i warsztaty edukacji przez teatr. Współorganizator pierwszych w Polsce licealnych klas teatralnych w XIV LO we Wrocławiu.  Wdrażając idee edukacji przez teatr współpracował m.in. z Wrocławską Szkołą Przyszłości, Towarzystwem Działań dla Samorozwoju, Liceami Artystycznymi „ALA” we Wrocławiu, Autorską Szkołą Samorozwoju, Towarzystwem Kultury Teatralnej; był także nauczycielem reżyserii w Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKIBA” we Wrocławiu. Reżyser ponad 100 spektakli i monodramów, juror festiwali teatrów i konkursów recytatorskich, wychowawca wielu studentów studiów aktorskich. Od 2002 r. związany z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży Trzeci Teatr. W 2007 r. odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.