KULTURA DOSTĘPNA:

BĄDŹ EDU: ROZSZERZENIE TEATRU 2016

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury KULTURA DOSTĘPNA. Program, na realizację którego Teatr składał wniosek o dofinansowanie nosi nazwę BĄDŹ EDU: ROZSZERZENIE TEATRU 2016.

Zadanie dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 14 000 PLN, współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 21 371 PLN

Na zadanie BĄDŹ EDU: ROZSZERZENIE TEATRU 2016 składa się przygotowanie kompleksu regularnych, przewidzianych na rok 2016 działań, polegających na wyprodukowaniu i nieodpłatnym udostępnianiu wydarzeń artystycznych, na różne sposoby związanych z czytelnictwem, nowościami wydawniczymi czołowych polskich wydawnictw, klasyką polskiej poezji.  Program obejmuje małe formy teatralne, spotkania autorskie oraz  profesjonalne warsztaty ilustratorskie z wybitnymi twórcami.

W ramach KULTURY DOSTĘPNEJ Teatr Dramatyczny będzie więc kontynuował działalność Wyłącznej Czytelni Teatralnej Wydawnictwa CZARNE, czyli cyklu CZARNE NA BIAŁO.  W ramach cyklu odbywają się inscenizowane czytania najlepszych nowych polskich reportaży. Czytania urozmaicone śpiewanymi na żywo premierowymi piosenkami.

Dzięki KULTURZE DOSTĘPNEJ powstanie siostrzany do CZARNE NA BIAŁO projekt o nazwie SiostRANKI. Partnerem nowego cyklu będzie Wydawnictwo DWIE SIOSTRY, specjalizujące się w literaturze dla dzieci i młodzieży, zwracające szczególną uwagę na warstwę wizualną wydawanych pozycji. Wałbrzyscy aktorzy będą czytać fragmenty wyselekcjonowanych przez DWIE SIOSTRY utworów, zaś w drugiej części spotkań najmłodsi uczestniczyć będą w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez najlepszych polskich ilustratorów.

W ramach KULTURY DOSTĘPNEJ przygotowany zostanie również jednodniowy muzyczno-wokalny warsztat z chórem mieszkańców Wałbrzycha, do tekstu „Obserwatorzy ptaków” Stanisława Barańczaka, zakończony chóralnym publicznym wykonaniem suity piosenkowo-poetyckiej „(Wałbrzyskie) PTACTWO wg Stanisława Barańczaka” na otwarcie sezonu teatralnego 2016/17.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach KULTURY DOSTĘPNEJ jest nieodpłatny.

 

*KULTURA DOSTĘPNA to  program, którego strategicznym celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.