1 lutego, o godz. 18.00 w naszym Teatrze odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa dedykowana najstarszej z teatralnych grup działających przy „Szaniawskim”. TRZECI TEATR obchodzi swoje 15. urodziny. Chociaż nazwa się zmieniała, cele i zasady pozostały te same – zarażać młodych miłością do Teatru.
Dlatego właśnie tego dnia będziemy świętować wspólnie. Na Dużej Scenie spotkają się aktualni uczestnicy zajęć i ci sprzed lat. W specjalnie przygotowanym programie po raz pierwszy adepci spotkają się z grupą zaawansowaną. Będą wracać wspomnieniami do starych spektakli, prezentować fotografie i filmy, przywoływać fakty i mity – wspominać historię Trzeciego Teatru.

To będą uroczyste urodziny, a Trzeci Teatr obiecuje nie tracić młodego ducha.

„Szaniawski” dziękuje za wspólne 15 lat i życzy kolejnych wspaniałych jubileuszy!

1 lutego 2017 / godz. 18.00 / Duża Scena

TRZECI TEATR to warsztaty teatralne dla młodzieży, które prowadzone są w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu od 2002 r. Powstające w tym czasie formacje uczestników występowały pod różnymi nazwami (Teatr Edukacyjny, Młodzieżowe Studio Teatralne „Czarna Sala”, Magazyn Wyrobów Teatralnych), przyjmując ostatecznie w 2007 r. miano TRZECI TEATR. Nadrzędnym celem prowadzonych w ramach warsztatów zajęć jest wychowanie oraz kształcenie do teatru i „do życia” poprzez teatr. Zajęcia prowadzone są systematycznie dwa razy w tygodniu (w sumie 10 godzin zajęć tygodniowo), a przeciętny uczestnik bierze w nich udział średnio przez 3 – 4 lata. Ta strategia pozwala przekuwać teatralne pasje uczestników na konkretne umiejętności. Zgłębiając tajniki warsztatu teatralnego, konstrukcji scenariusza i metaforyki znaków teatralnych, młodzież uczy się analizy i rozumienia komunikatów z różnych systemów semiotycznych, ponadto pozbywa się nieśmiałości, uczy wystąpień publicznych, stymuluje własną kreatywność. Zespół pracuje w dwóch grupach: zaawansowanej i adeptów. Zajęcia grupy Trzeciego Teatru od początku niezmiennie prowadzone są przez reżysera i pedagoga Grzegorza Stawiaka.

 

GRZEGORZ STAWIAK – instruktor, animator i pedagog teatru. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1980 r. prowadzi amatorskie zespoły teatralne i warsztaty edukacji przez teatr. Współorganizator pierwszych w Polsce licealnych klas teatralnych w XIV LO we Wrocławiu.  Wdrażając idee edukacji przez teatr współpracował m.in. z Wrocławską Szkołą Przyszłości, Towarzystwem Działań dla Samorozwoju, Liceami Artystycznymi „ALA” we Wrocławiu, Autorską Szkołą Samorozwoju, Towarzystwem Kultury Teatralnej; był także nauczycielem reżyserii w Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKIBA” we Wrocławiu. Reżyser ponad 100 spektakli i monodramów, juror festiwali teatrów i konkursów recytatorskich, wychowawca wielu studentów studiów aktorskich. Od 2002 r. związany z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży Trzeci Teatr. W 2007 r. odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.