Henning Fangauf przedstawi historię rozwoju oraz aktualną sytuację teatru dla młodzieży w Niemczech, opowie o inicjatywach podejmowanych w celu jego promocji i pokaże fragmenty spektakli na wideo.